[Ur nummer: 09/2008] Förslaget om obligatorisk a-kassa kritiseras från i stort sett samtliga håll. Det blev klart när remisstiden för delbetänkandet gick ut i mitten av augusti. Medan Svenskt Näringsliv menar att företagarna tvingas betala för en försäkring de själva inte kan utnyttja, tycker Arbetslöshets?kassornas samorganisation, SAO, att förslaget på obligatorisk avgift är likställt med en skatt och inte en försäkring. LO menar att det är märkligt att först avveckla ett fungerande system för att sedan tvinga in alla i en ny försäkring, som både är dyrare och ger sämre ersättning.
* Nu har väldigt många människor lämnat a-kassan. De står utan skydd och färre är med och betalar för försäkringen, som då blir ännu dyrare. Är det inte bra om alla är med och betalar?
– Det viktiga är att göra försäkringen mer attraktiv istället för att göra den obligatorisk. Tidigare finansierades a-kassan i högre utsträckning genom arbetsgivaravgifter. Det var ett mer rättvist system, säger Jenny Lindblad, utredare på LO. Däremot tycker vi att det är ett bra om det blir lättare att gå med i a-kassan.
Förslaget går i korthet ut på att alla som inte är med i en frivillig a-kassa, och som tjänar över 108000 kronor om året, ska betala en statlig avgift till en ny myndighet som fungerar likt dagens a-kassor. Avgiften ska vara lika stor som den högsta frivilliga a-kasseavgiften. Kraven sänks också på hur mycket tid man ska ha arbetat innan man kan ta del av försäkringen.