Kocklandslaget ska locka rika tyskar till Sverige

Svenska kocklandslagets prestationer ska locka tyska turister att spendera sina semesterpengar på måltider lagade med ekologiska råvaror i Sverige. Det ska göra den svenska livsmedelsindustrin känd i världen och bidra till exportframgångar.

[Ur nummer: 09/2008] Så kan den borgerliga regeringens livsmedelsstrategi sammanfattas.
Den presenterades av jordbruksministern Eskil Erlandsson på en presskonferens i mitten av augusti.
31 miljoner ska anslås årligen till satsningar på ”ökad export, innovation och kompetens inom branschen samt på mat med mervärden som ekologiskt, närproducerat och småskaligt”.

Facket står utanför
En livsmedelspolitisk strategigrupp har bildats. I den ingår representanter från olika intressen inom sektorn såsom jordbruket, industrin och handeln. Arbetskraften lyser med sin frånvaro.
Inget fackförbund har bjudits in att delta i strategigruppen.
– Det svenska kocklandslaget har vunnit m priser. Deras insatser är viktiga för svensk mat. Sverige ska bli Europas nya stora matland. Vi har många soltimmar på sommaren. Vi har frukt och grönsaker som växer långsammare och blir smakrikare. Vi är fria från salmonella. Varför skulle vi inte vara konkurrenskraftiga? undrade Eskil Erlandsson.
Livsmedelsindustriernas vd Agneta Dreber talade om värdet av den svenska matexporten, som ökar stadigt. Det är frysta tårtor, rostat kaffe, fiskprodukter, oljor, fetter, tacos, mejerivaror och naturligtvis vodka.

Li rosar regeringen
– Vi har aldrig känt oss så uppmärksammade av någon regering som vi gör av denna, sa Agneta Dreber.
Jordbruksverket ska fördela pengarna till projekten.
Verkets generaldirektör Mats Persson berättade att 100 ansökningar kommit in och 35 beviljats. Den som får stöd ska bidra med hälften själv.
Enligt Anette Kjellberg, enhetschef på företag och landsbygdsutveckling på Jordbruksverket, var inte arbetskraftens kompetensutveckling någon prioriterad fråga när 2008 års projektpengar fördelades.