[Ur nummer: 10/2008] På Cloetta ska personalen minskas med cirka 20 kollektiv?anställda och 40 tjänstemän.
Orsaken till nerdragningarna i produktionen är att råvarupriset stigit kraftigt senaste året, och att prispressen leder till mindre marginaler.
Den kommande skilsmässan från Fazer påverkar enbart på tjänstemannasidan, enligt Cloetta Fazers vd Jesper Åberg.
Nu inleds förhandlingar mellan facket och arbetsgivarna.