Unga Livs-aktivister inspirerades av Europeiskt socialt forum

Fackliga strategier för anständiga arbeten och värdighet för alla var ett av de teman som tilltalade de sex ungdomar som fanns på plats från Livs under Europeiskt socialt forum i Malmö den 17-21 september.

[Ur nummer: 10/2008] Vi träffar dem vid lunch, på forumets tredje dag. De har precis suttit av ett seminarium om EU-domstolens utslag om arbetsrätten och svaret från rörelsen.
– Det var mycket information att ta till sig, säger André Johansson, ungdomsansvarig från Scan i Kristianstad.
Även om han för stunden är lite utmattad så är han i grunden väldigt positiv till forumet.
– Jag kommer helt klart att lära mig mycket, konstaterar han.

Entusiastiskt om facket
Han får medhåll av Rikard Olsson fackligt aktiv på Procordia Food i Eslöv. Han berättar entusiastiskt om seminariet som flera av dem var på dagen innan.
– Det var riktigt bra. Det handlade om facket och om hur vi ska organisera oss i framtiden.
Deras tankar gick till Livs pågående organisationsutredning, som de har diskuterat livligt och funnit en del tveksamheter i.

”Brister som måste rättas”
– Förstå mig nu rätt, säger Kajsa-Liza Axdorff, vice ordförande i Livsklubben på Korvbrödsbagaren i Örebro. Det är inte så att jag tycker att hela förslaget är dåligt men det finns vissa brister i det som måste rättas till.
Vad gäller det sociala forumet är hon positiv, men inte helt nöjd med det seminarium om EU-domstolens domar som de precis varit på. Det överensstämde inte med hennes förväntningar.
– Nej, det var inte mycket nytt, säger hon.

Bra med kontaktytor
Fredrick Ståhle, vice ordförande i Livsklubben på Swedish Match i Göteborg, håller till viss del med. Det mesta kände han till sedan tidigare. Samtidigt understryker han att det är bra att gräsrötter, EU-parlamentariker och fackligt kunniga får möjlighet att träffas och diskutera innebörden av Viking-, Laval-, Rüffert- och Luxemburgsdomarna.
– Det är en svår situation. Det är få som vågar mana till strid och kamp. Kanske är vi för försiktiga?
Peter Janson, i klubbstyrelsen på Carlsberg i Falkenberg, har lett ABF-cirkeln Förening och demokrati inför det sociala forumet. Han var med redan från första dagen och lyssnade på LO-ordförande Wanja Lundby-Wedins öppningstal.
– Hon pratade om betydelsen av organisering.
Själv tror han att facket har en hel del att lära av forumet.
– Här är det mycket en-fråge-politik. Jag tror att det lockar ungdomar.

Glatt överraskad
En av dem som blivit inspirerad av forumet är Lisa Andersson. Hon har precis tagit på sig uppdraget som Livs kontaktombud på Sjöholms bröd i Malmö.
– Det här är första gången som jag är med på något fackligt. Det var mycket som jag inte hade en aning om, säger hon.
Hon har inte blivit avskräckt, tvärtom så är hon glatt överraskad av att det är så många ungdomar under forumet som är engagerade i fackliga frågor.
– Det är mycket som jag blivit nyfiken på och vill lära mig mer om, säger hon.