Den första december ska Livsmedelsverket lägga fram ett förslag på hur systemet med hygienkörkort ska utformas. Men en liknande utredning gjordes redan av den förra
regeringen. Ett helt färdigt förslag lades fram men efter regeringsskiftet tog det stopp.

[Ur nummer: 10/2008] – Förra gången Livsmedelsverket utredde frågan handlade det om ett obligatoriskt certifikat. Regeringen menar att det skulle bli väldigt dyrt och att det inte skulle fylla sin funktion. Alla som jobbar med livsmedel måste redan idag ha den här kompetensen, och det är inte rimligt att kräva att de ska skriva ett prov, säger Peter Krabb, departementssekreterare på jordbruksdepartementet.
* Kommer företagen att bekosta den här utbildningen om den inte är obligatorisk?
– Företagen kan sporras genom att våra kontroller till viss del bygger på riskbedömningar. Om deras personal har certifikat på sina kunskaper kan det bli färre kontroller, som ju också är kostsamma för företagen.
* Är det inte onödigt att göra en helt ny utredning när den förra var helt färdig?
– Inte eftersom vi tror att det är bättre med ett frivilligt system. Det är det Livsmedelsverket tittar på nu.
* Men är det inte bättre för de anställda att ha papper på sina kunskaper?
– Det ska inte vara någon skillnad för dem som jobbar om det finns papper eller inte. Om de arbetar med mat är företagen skyldiga att se till att de kan rätt saker. Däremot kanske det är bra att ha för dem som vill komma in på arbetsmarknaden. Får de lättare jobb om de tar ett certifikat, så är det en rimlig utveckling på sikt att de också ska kunna göra det.