Bokteater, barnens egen bokkanon och deckarverkstad. Det är några av de hundra olika arrangemang som ska få barn intresserade av böcker i höst.
– Vi vill visa exempel på hur bibliotek kan jobba läsfrämjande för att slussa in barn i läsandets värld, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening.

[Ur nummer: 10/2008] Svenska barns läsförmåga har blivit sämre ända sedan 1991. Dessutom läser de böcker mer sällan – och allt mindre för nöjes skull.
– I alla undersökningar försämrar svenska barn sin läshastighet och de tappar också i läsförståelse, säger Niclas Lindberg.

Läsförståelsen går ner
Han har länge försökt motverka utvecklingen, bland annat genom att peka på det tydliga sambandet mellan läsning av skönlitteratur och läsförståelse. Samtidigt som läsförståelsen går ner lånar allt färre barn böcker, och Niclas Lindberg tycker det är märkligt att man inte satsar mer på biblioteken.
Han anser det vara ett stort problem att många unga inte har tillgång till böcker. Till exempel saknar 450000 barn ett skolbibliotek.
– Vi behöver ju fler goda läsare, inte färre, säger han.
Men vad ska då göras för att öka intresset? Samtal, boktips, teater och författarbesök, om man frågar Svensk biblioteksförening. De genomför nu en kampanj på bibliotek över hela landet. Under två månader pågår Hundra höjdare för läsning. Det blir till exempel skrivverkstäder, punkpoesi i Simrishamn och läsning av Kalevala på flera språk i Haparanda.
– En insats bland många för läsförståelsen är att barn i alla fall har tillgång till bibliotek i skolan och på fritiden, säger Niclas Lindberg.

Kommuner har satsat
Och det lönar sig att satsa, menar han. För trots att utlåningen av böcker länge har minskat så har barnböckerna fått ett uppsving det senaste året. Nu ser man till och med att utlåningen av barnböcker ökar igen.
– Det är jätteroligt. Och det beror på att ett antal kommuner nu satsat. Man har köpt mer böcker. Det står roligare böcker på hyllorna och så har personal jobbat med att få igång barn och unga. Det är precis sådant vi propagerar för, säger Niclas Lindberg.