[Ur nummer: 10/2008] 85 stycken, en tredjedel av de anställda, varslas på Kronfågels anläggning i Kristianstad. Anledningen är att exporten av hela kycklingar har upphört och att Lantmännen gör omfördelningar i produktionen mellan de två Kron?-
få?gelanläggningarna i Kristianstad och Valla i Sörmland.
* Vad händer nu?
– Det blir en utredning först om vilka som berörs, och så tittar vi på om det ska bli en- eller tvåskift i framtiden. Arbetsgivaren ser helst att vi går ner till ett skift nu, säger Görgen Kier, ordförande i klubben på Kronfågel i Kristianstad
* Hur är stämningen hos er?
– Det är så nytt än, ingenting har sjunkit in. Men det blir annat sedan när man står där med pappret i handen.
Idag arbetar något över 200 anställda på anläggningen i Kristianstad, och styrkan ska ned till 135 personer.
Samtidigt utökas produktionen på anläggningen i Valla med 14 anställda.