[Ur nummer: 10/2008] Vid årsskiftet tar Livsmedelsverket över kontrollerna av landets styckningsanläggningar. Idag kontrollerar kommunerna många av de mindre anläggningarna runt om i landet, och många småkommuner har haft problem med att genomföra de veterinärkontroller som krävs.
För styckningsföretagen gäller samma regler som tidigare.