Livs: ”Regeringens a-kassepolitik är i grunden ett misslyckande”

A-kassan blir billigare, den ska omfatta fler och det kritiserade förslaget om en obligatorisk försäkring skrotas.
– Det är bra. Men i grunden är regeringens a-kassepolitik fortfarande ett misslyckande, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson.

[Ur nummer: 10/2008] I budgetpropositionen presenteras de senaste förändringarna, bland annat att avgiften sänks med 50 kronor.
Under hela 2009 gäller också ett slags tillfälligt medlemserbjudande, där det istället för ett år bara kommer att krävas sex månaders arbetad tid innan man kan få ersättning första gången. Sänkta avgifter och nya inträdeskrav börjar gälla den 1 juli 2009.

Vill vinna tillbaka
Med detta hoppas regeringen på att vinna tillbaka en del av de 500 000 människor som lämnat försäkringen under de senaste åren.
– Enklare inträdeskrav har vi inom Livs och LO jobbat för under lång tid, och det är positivt att det ska bli så. Samtidigt är hela systemet med arbetslöshetsavgiften fortfarande väldigt orättvist, säger Hans-Olof Nilsson.

Ständiga förändringar
– De områden som är under ständiga omkonstrueringar, däribland livsmedelsindustrin, drabbas ofta av hög arbetslöshet. Och det är medlemmarna som betalar för det, säger Hans-Olof Nilsson.
A-kassan har utvecklats till något av ett sorgebarn för regeringen. Kritiken mot systemet med självfinansiering har varit hård från många håll.
Grundtanken är att varje a-kassa ska betala en större del av kostnaderna för arbetslösheten. I januari 2007 tillkom en generell finansieringsavgift på 300 kronor per arbetande medlem, något som fick a-kasseavgiften att mer än tredubblas för många. Samtidigt sänktes ersättningsnivåerna och villkoren för ersättning försämrades.

Ingen sänkning för alla
Den första juli i år modifierades systemet och a-kassor med låg arbetslöshet har fått sänkta avgifter, men branscher med hög arbetslöshet, som hotell och restaurang-, fiskeri- och teaterarbetarnas, hamnade över maxgränsen för a-kassan. De betalar då den högsta
arbetslöshetsavgiften, 300 kronor. Men det innebär att dessa branscher inte får någon sänkning nästa år, eftersom avgifterna redan är subventionerade.
– Sänkningen kommer visserligen våra medlemmar till del. Men de som betalar mest idag får ingenting alls, säger Hans-Olof Nilsson.
Innan regeringsskiftet var a-kasseavgiften i Livs 102 kronor. Med den förhöjda finansieringsavgiften blev den totalt 359 kronor i månaden. Efter den första juli i år sänktes arbetslöshetsavgiften till 225 kronor, totalt 327 kronor.

Från och med juli nästa år föreslås nu en sänkning med 50 kronor i månaden. I slutändan är det dock de enskilda a-kassorna som bestämmer vilken avgift medlemmarna ska betala.