I tisdags blev det känt att Fazer köper Lantmännens bagerier förutom de i Örebro som Lantmännen har för avsikt att driva vidare. Idag, två dagar senare, står det klart att inte heller bageriet i Göteborg ingår i försäljningen. Detta bageri vill Lantmännen istället lägga ner.

[Ur nummer: 10/2008] Det skäl som uppges till nedläggningen är att Lantmännen Färskbröd under flera år haft stora problem med lönsamheten som lett till underskott i verksamheten. Satsningar har gjorts för att vända utvecklingen men det har inte lyckats.
 
– Lantmännens bedömning är att en eventuell stängning av bageriet i Göteborg ger den största besparingen för färskbrödsverksamheten. Eftersom förhandlingen inte är påbörjad vet vi idag inte exakt hur många som kommer att beröras, men det totala antalet anställda vid bageriet i Göteborg är drygt 100 personer, säger Magnus Krook, vd för Lantmännen Färskbröd i Sverige, i en kommentar.

För de anställda i Göteborg är nedläggningshot inget nytt. Deras arbetsgivare förde under vintern 2007-2008 mbl-förhandlingar om en stängning av bageriet. En löntagarkonsult kopplades in och kom med flera förslag till förbättringar. Flera av dessa är under genomförande. Lantmännens bedömning är att åtgärderna inte räcker och därför återupptas mbl-förhandlingarna.

Vad säger då ledningen för Fazer om planerna på nedläggning? Var inte tanken att man skulle ta över alla bagerier utom de i Örebro?
 
– Jag kan förstå om det kan låta lite förvirrat. Det har gått fort. Men när vi gick in i den här affären gjorde vi det med vetskapen om att Lantmännen hade långtgående planer på att lägga ner bageriet i Göteborg och nu har man valt att fullfölja dessa planer, säger Per Sandberg, vd för Fazer Bageri Sverige, och fortsätter:
 
– Vi är inte av någon annan åsikt förutom att det är ett tråkigt besked som de anställda fått vilket vi beklagar.
 
Han understryker samtidigt att affären med Lantmännen inte är klar förrän Konkurrensverket gett sitt godkännande.