Butiksbagare riskerar lägre lön med handelns avtal på Ica Maxi

– Vi kan inte acceptera LO-styrelsens beslut att ge organisationsrätten i de privata butiksbagerierna till Handels och känner oss som litet förbund helt överkörda, säger Livs avtalssekreterare Gerald Lindberg.

[Ur nummer: 11/2008] Beslutet i organisationstvisten fattades på LO-styrelsens sammanträde den 20 oktober. Frågan hade väckts av Handels.
Det beslut som fattades rörde två ”referensarbetsplatser”, Ica Maxi i Nacka och Coop Extra i Orminge samt den organisationsutredning som LO-kongressen tillsatte i maj.
Så långt är alla inblandade parter överens. Men hur beslutet ska tolkas råder delade meningar om.

Saknar rösträtt
Till skillnad från Handels har Livs inte någon rösträtt i den nedbantade LO-styrelsen och har inte haft möjlighet att medverka i beslutsfattandet. Som litet förbund har Livs heller inte någon representant i organisationsutredningen.
Livs har idag kollektivavtal på butiksbagerier inom Coop, Bergendahls, Axfood och en hel del Ica-butiker. Samtidigt tillämpar många arbetsgivare på den privata sidan Handels avtal.
– LO-styrelsens beslut är mycket märkligt, säger Gerald Lindberg. Det innebär olika konkurrensförutsättningar för stormarknadskedjorna. Handels avtal skulle gälla för Ica Maxi och vårt för Coop. Någon logik i det finns inte. Dessutom skulle de små bagerierna i Maxibutikens närområde riskera att bli utkonkurrerade eftersom vårt avtal är mer kostsamt för arbetsgivarna.
Gerald Lindberg anser att det enda rimliga hade varit att låta tvisterna om Ica Maxi i Nacka och Coop Extra i Orminge ingå i den sittande organisationsutredningen och att lösa dem utifrån det mandat som gavs på LO-kongressen. Där betecknas begreppet om industriförbundsprincipen som ”otidsenligt och svårförståeligt” och i behov av förnyelse och komplettering.

Lyder inte
* Så Livs kommer inte att rätta sig efter LO-styrelsens beslut?
– Nej, säger Gerald Lindberg. Det är ett mycket märkligt beslut. Vi har inte varit med om att fatta det. Dessutom förstår vi inte hur Handels kan tolka det som att det gäller alla butiksbagerier på privata sidan.
Handels får dock stöd i sin tolkning av Per Bardh, LOs avtalssekreterare.
– Jag vill inte kommentera tvister mellan förbund, men det beslut som fattades gäller hela den privata detaljhandeln och inte bara Ica Maxi, säger han.
Gerald Lindberg säger att det är fullkomligt obegripligt.
– Det står i beslutsprotokollet att det gäller Ica Maxi. Som litet förbund känner vi oss helt överkörda. LO lyssnar bara på de stora förbunden.
John Haataja, Handels avtalssekreterare, håller med om att beslutet blev tokigt.
– Det är inte bra att dela på det privata och Coop. Det ska vara samma konkurrensförutsättningar.
Han menar ändå att beslutet fattades i enlighet med LOs organisationsplan och principen om att det förbund som har flest medlemmar på en arbetsplats ska ges avtals- och organisationsrätten. Vad gäller stormarknadskedjor är det Handels.
Frans Volcz, som är butiksbagare och jobbat just på Ica Maxi i Nacka, tycker inte att Handels argument om industriförbundsprincipen håller.

Sämre lön med Handels
– Vi är ju bagare. Vi står här hela dagen och bakar. Det är inte något butiksjobb. Det Ica Maxi söker i sina annonser är bagare och konditorer. Vi har gått yrkesskola och vi har gesällbrev. Det är vår yrkesidentitet, säger han och fortsätter:
– Vi vill tillhöra Livs. Det har vi alltid gjort som bagare och konditorer, säger Frans Volcz.
Sedan en månad tillbaka har han bytt arbetsgivare från Ica Maxi till Coop Forum i Nacka, där Livs fortfarande har organisationsrätten. En icke oväsentlig fråga ur hans synpunkt är lönen.
– Jag skulle få en rejält lägre lön om jag arbetade på Handels avtal.