[Ur nummer: 11/2008] Det är för svårt att få tag på handläggare och det tar lång tid att få sina pengar. Och många beslut saknar hänvisning till vem som fattat det. Nu JO-anmäler Fackets juridiska byrå Försäkringskassan.
– Vi menar att de medvetet försvårar för sina kunder, genom att inte sätta ut namn på vem som fattat beslutet, säger Claes Jansson, förbundsjurist på LO-TCO rättsskydd.
Försäkringskassan uttalar sig om anmälan först i slutet av november, men säger redan nu att rutinerna ska ändras.
– Avsikten med att inte ha särskilda handläggare till enklare beslut var att det skulle bli snabbare hantering. Men vi tar till oss kritiken och ska se över våra rutiner. Det ska tydligt framgå vem som fattat beslut i ärendet, säger Bengt Stjärnsten, ställföreträdande generaldirektör på Försäkringskassan.