Det räcker med 65 anställda på anläggningen i Årsta, anser Marielle Andersson, personalchef på Atria. De toppar som ibland uppstår när Coop kommer med sina dagliga order klaras av med inhyrda, men genom rotation och höjd kompetens hoppas hon att i framtiden kunna minska behovet av inhyrda eftersom de utgör en stor kostnad.

[Ur nummer: 12/2008] – Platschefen har fått i uppdrag att inleda diskussioner med fackklubben om hur vi kan bredda kompetensen bland de anställda så att vi inte blir så sårbara vid sjukdom och annan frånvaro, berättar Marielle Andersson.
* Klubben är kritisk till att företaget använder sig av bemanningsföretag och att det är allt för många som kommer och går. Vad säger du om det?
– Jag tycker att det blivit bättre på den punkten sedan vi lade om till nytt schema i våras. Utmaningen är att vi bara har en enda kund, nämligen Coop. Vi arbetar mycket tätt ihop med Coop kring köttpaketering, det vill säga vi är mycket kundfokuserade. Det är viktigt att vi klarar av våra volymer som fluktuerar från vecka till vecka och från dag till dag, beroende på volym och mix.

Olika personer som kommer
Hon skulle, liksom klubben, helst se att det var samma personer som hyrdes in från gång till gång men så fungerar inte bemanningsföretag.
– Tyvärr är det olika personer som kommer. De är heltidsanställda på bemanningsföretaget och har även andra uppdrag och därför kan det vara helt nya som kommer som inte jobbat hos oss tidigare, förklarar hon.
Hon berättar att orderna kommer in varje dag klockan 14 och att fram till dess jobbar de mot prognos som Coop försett dem med, det ger en ganska bra grund?planering men vissa dagar kan det diffa.
– Stora kampanjer går att planera men det är svårare att planera långt i förväg om vädret blir fint och många plötsligt får för sig att grilla. Det har vi inte beredskap för utan måste då hyra in personal.
– Vi förhandlade ganska nyligen fram ett nytt tvåårigt avtal. Konkurrensen var hård. Vi är inte de enda som kan leverera varför vi är mycket glada att vi fick det. Det är viktigt att vi tillfredställer vår enda kund, annars har vi ingen anläggning kvar i Årsta.
* Vad säger du om att arbetstiderna kommer i kläm på grund av Coops starka ställning?
– Arbetstiderna kommer inte i kläm utan vi har tvärtom gjort ett nytt schema som är anpassat efter Coops nya ordertid.
* Går det inte att prata med Coop om hur deras krav påverkar arbetstiderna?
– Som sagt Coop är vår enda kund i Årsta och vårt huvudfokus men självklart med hänsyn tagen till våra medarbetare.
* De anställda jobbar mycket övertid, eller hur?
– Ja, det var mycket övertid innan vi införde det nya schemat. Nu håller sig alla inom den lagstadgade 200-timmarsgränsen, och det är framför allt vissa nyckelpersoner som har mycket övertid.
Hon understryker att företaget strävar efter att hålla övertiden nere då det innebär hälsorisk för medarbetarna samt även en stor kostnad för Atria.
– Det finns många som vill jobba övertid men vi tycker inte att det är bra, vare sig för dem eller för företaget. Vi har därför uppmanat alla våra platschefer att hålla övertiden nere.

Blivit erbjudna jobb
* Det var totalt 31 personer som sades upp i samband med att företaget investerade 38 miljoner kronor i produktionen. Hur har det gått för dem?
– Det finns personer kvar på återanställningslistan som alla har blivit erbjudna vikariat eller visstidsanställning.
* Klubben är kritisk till att inga vikarier eller visstidsanställda fått fast jobb. Att ni undviker detta och istället hänvisar dem till bemanningsföretaget. Vad säger du om det?
– Ett par av dem har faktiskt fått tillsvidareanställning igen så det stämmer inte.
* Vore det inte bättre att anställa fler än att hyra in personal?
– Nej, inte utifrån hur vi bedömer behovet på sikt. Vi har gjort mycket stora investeringar i Årsta som ännu inte gett full effekt varför vi räknar med att klara oss på den styrkan vi har framöver.
* De i klubbstyrelsen tycker att de har för lite facklig tid och ni i ledningen säger att de har för mycket. Hur kommer det sig?
– Problemet är att vi inte har grepp om deras fackliga tid. De som jobbar fackligt stämplar inte men det kommer vi absolut att kräva. På våra övriga anläggningar stämplar alla förtroendevalda facklig tid.
* De skulle vilja att du fanns på plats i Årsta och inte på huvudkontoret. Vad säger du om det?
– Jag är HR-ansvarig för ett antal anläggningar, Årsta, Geas, Gourmet-Service, Norrköping, Skogås och Nacka varför jag inte finns på plats varje dag någonstans. Jag har inte personalansvar för någon utan jobbar övergripande med personalfrågor på nämnda ställen.
– Personalansvaret för hela Årsta har platschefen som finns på plats varje dag. Han har dock mycket som ska hinnas med varför jag självklart finns med som HR-stöd precis som vid mina andra anläggningar.
* Klubben är inte nöjd med kommunikationen med ledningen, känner sig som klubb nonchalerad. Vad säger du om det?
– Jag blir ledsen när jag hör det. Vi har ett gott samarbete med de lokala facken på alla våra anläggningar och det har bland annat nyss bildats ett koncerngemensamt fack. I Årsta har vi möte med facket så ofta som var?annan vecka då vi har lagt oss vinn att försöka komma till rätta med de problem som funnits tidigare.