…Hans-Olof Nilsson, ordförande i Livs, som har skrivit till Mona Sahlin att socialdemo-kraterna borde ha som valfråga att försöka få bort snusförbudet i EU.

[Ur nummer: 12/2008] * Rökförbuden brer ut sig i allt fler länder. Är det rimligt att i det läget sprida snuset?
– Det är bevisat att snus inte är lika farligt som röktobak. Att rökare övergår till snus kan tvärtom vara ett bra sätt att få ner de rökrelaterade sjukdomarna på.
* Vet vi verkligen tillräckligt om snusets effekter?
– Det har gjorts flera studier som stöder teorin att snus är ett effektivt hjälpmedel för att sluta röka.
* Vilka vinner på att européerna börjar snusa?
– De flesta, om man därigenom får ner antalet rökare. För oss är det en viktig principfråga. Sverige tvingas importera cigaretter men får inte sälja snus. Om förbudet tas bort har vi en fördel gentemot de stora tobaksbolagen, och det gynnar våra jobb.
* Finns det inga förlorare?
-Tobaksjättarna skulle förlora intäkter på cigarettförsäljningen om snusförbudet hävs.