Livs ger inte upp kampen om butiksbagerierna. Det framgick när förbundets representantskap träffades i Stockholm i mitten av november.

[Ur nummer: 12/2008] – Vi kan inte respektera ett beslut som innebär ett hot mot andra bagerier, sade Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande, i sitt inledningstal till repskapet.
Förbundsledningen är med andra ord fortsatt kritisk till LO-styrelsens beslut att ge organisationsrätten i de privata butiksbagerierna till Handels. Även om Livs stödjer industriförbundsprincipen så menar förbundet att butiksbagerierna inte passar in i denna princip och att detta är en fråga för LOs pågående organisationsutredning.
Det Livs har vänt sig mot är att LO-styrelsens beslut innebär olika konkurrensförutsättningar för detaljhandeln. Handels avtal ska gälla för den privata detaljhandeln och Livs för Coop. Små bagerier riskerar också att bli utkonkurrerade. För Livs medlemmar innebär det också kraftiga försämringar om de tvingas över på Handels avtal, sämre lön och ob-tillägg, och får dessutom inget arbetstidskonto.
– Den här frågan är definitivt inte utagerad. Kan vi inte komma överens med Handels blir det här till slut ett fall för Arbetsdomstolen. Det kommer vi inte att dra oss för. Vi är beredda att slåss och kommer att göra vad vi kan för att försvara tecknade avtal, sade Hans-Olof Nilsson.
Med på repskapet fanns Per Bardh, LOs avtalssekreterare.
– Det var ord och inga visor, sade han efter att ha tagit del av Livs kritik och svarade också på frågor kring LO-styrelsens beslut. Han vidhöll att det avsåg hela den privata sidan och inte endast Ica Maxi som varit referensobjekt. En tolkning som Livs inte ställer upp på.

Huvudavtal dryftades
Det var dock inte butiksbagerierna som Per Bardh kommit för att tala om utan om de pågående huvudavtalsförhandlingarna mellan arbetsgivarna och facket om spelreglerna på arbetsmarknaden.
Per Bardh berättade om LOs förväntningar på förhandlingarna om ett nytt huvudavtal, att det i mångt och mycket handlar om att förstärka och utveckla kollektivavtalsmodellen. Han redogjorde också för några av LOs förslag hur detta ska gå till. Något gehör tycks LO inte ha fått hittills. Problemet är att arbetsgivarnas organisation, Svenskt Näringsliv, inte velat diskutera dessa frågor på ett seriöst sätt.

Ny lägre avgift
På repskapet föreslogs också att arbetslöshetsavgiften sänks med 20 kronor per medlem och månad från årsskiftet med reservation för att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, måste godkänna detta.