[Ur nummer: 12/2008] Högre krav och mindre inflytande. Så har arbetslivet utvecklats för de flesta kvinnor inom LO-kollektivet.
Undantaget är kvinnor inom industrin, som tidigare haft den sämsta arbetssituationen. Den föga åtråvärda förstaplatsen har de lämnat över till kvinnor som arbetar inom privata sektorn.
Men det betyder inte att industriarbetande kvinnors arbetsmiljöproblem är lösta.
Fortfarande uppger nästan tre av fyra av dem att arbetet innebär fysiskt monotona rörelser. Och trots att det blivit något bättre har nästan hälften ont i ryggen och axlarna varje vecka.
Kvinnor inom arbetaryrken jobbar flest kvällar och helger, de har lägst inflytande över när olika arbetsuppgifter ska utföras och de har svårast att ta pratpauser eller reglera arbetstempot av alla grupperna i studien. De upplever också oftare än andra grupper att jobbet är fysiskt tungt och krävande.
– Sammantaget växer det fram en skrämmande bild, säger Ulla Lindqvist, LOs vice ordförande, på LOs hemsida.