Utmaningen är att förmå företaget att anställa fler

I våras bildade arbetarna åter klubb på Atria Lithells köttpackningsanläggning i Årsta i södra Stockholm. Klubbstyrelsen kan glädja sig åt att ha fått med nästa alla i facket, av 65 anställda är 64 medlemmar. Den stora utmaningen är nu att göra något åt de många inhyrda, helst skulle man vilja se att företaget anställde fler.

[Ur nummer: 12/2008] Det har gått drygt ett halvår sedan som arbetarna åter bildade klubb på anläggningen i Årsta. Trots år av motvind trodde de på sin egen förmåga att få till stånd en förändring. Det fanns en beslutsamhet och vilja att göra något åt situationen.
En ny klubbstyrelse valdes och medlemmarna gjorde också en lista över de frågor som de ville skulle prioriteras framöver. Något som många var upprörda över var den snålt tilltagna bemanningen på företaget och att arbetsgivaren valt att hyra in folk från bemanningsföretaget K2 istället för att anställa fler. Till saken hör att företaget för drygt ett år sedan valde att säga upp 31 anställda i samband med en investering på 38 miljoner kronor i ny teknik.
I början av november träffar jag Ali Taylan, klubbordförande, och Roberto Guerra, studieorganisatör, för att höra hur det går för den nybildade klubben.
Att nästan alla gått med visar att medlemmarna är nöjda med klubbstyrelsens arbete. Det har dock inte varit helt lätt, tillstår de båda. Den stora stötestenen är fortfarande bemanningen på företaget, att det är så många inhyrda som kommer och går.
– Det här skapar oro bland våra medlemmar. Är behovet så stort så borde fler anställas. Det är bättre både för produktionen och för oss som är fast anställda, säger de.
De hänvisar till en lokal överenskommelse som de anser att arbetsgivaren inte följer. Förutom inhyrda förekommer också en hel del vikarier.
– Arbetsgivaren undviker dock att ge dem fast anställning. När det börjar bli dags för det, enligt lagen om anställningsskydd, så vill inte arbetsgivaren ge dem fortsatt vikariat. Istället uppmanas de att söka jobb på bemanningsföretaget.

Nya måste läras upp hela tiden
De båda undrar också hur det gått med dem som står på återanställningslistan. Har alla fått erbjudande om jobb eller har inhyrda tagits in istället?
De båda understryker att det inte är någon avlastning med inhyrda, tvärtom innebär det en ökad arbetsbelastning för dem som jobbar fast eftersom de inhyrda måste få stöd och hjälp för att klara sitt jobb.
– Vi skulle helst se att det är samma personer som hyrs in och att de får jobba så långa perioder som möjligt. Som det är nu kommer hela tiden nya som måste läras upp.
De efterlyser planering och redovisning över tid hur behovet ser ut. Som det är nu skiftar antalet anställda från dag till dag. Klubben får knappt veta vad de som är inne och jobbar heter, än mindre hur många timmar de ska jobba eller vilken lön de har för att utföra arbetet. Ali Taylan och Roberto Guerra är dock nöjda med att de lyckats organisera flera av de inhyrda.

Saknar kontroll av övertiden
Förutom bemanningsföretag så är övertiden också något som de känner att klubben inte har kontroll över.
– Tyvärr finns det stora brister i vår kommunikation. Vi upplever att vår arbetsgivare nonchalerar oss, både vad gäller att svara på våra meddelanden och att hålla de tider som vi bestämt för möten.
Deras arbetsscheman har också varit föremål för diskussion. Tiderna läggs för att passa deras ende kund som är Coop. Arbetsgivaren har kommit med mycket hotelser om vad som kan hända om de inte går sin kund till mötes.
– Vår arbetsgivare ville att vi skulle jobba från klockan 11 till 20 varje dag men det lyckades vi få dem att backa från. Nu är det bara på torsdagar som vi jobbar denna tid.
Följden för de anställda har under årens lopp blivit ett ständigt pusslande för att få vardagen att fungera, inte minst att få till barnomsorgen har varit ett bekymmer.

Vill ha mer facklig tid
Facklig tid är ett annat trätoämne. Klubben vill ha mer tid men arbetsgivaren vill dra ner på tiden vilket de menar är helt orimligt.
Personalchefen, Marielle Andersson, har de förtroende för, men hon sitter inte hos dem i Årsta utan finns på huvudkontoret.
– Vi skulle vilja att hon fanns här på fabriken. Vi är trots allt 65 anställda med olika behov. Många vänder sig istället till oss i klubbstyrelsen med sina problem som de borde ha gått till personalchefen med. Samtidigt tycker ledningen att vi har för mycket facklig tid. Men vi har totalt 10 timmar och 30 minuter för 65 anställda i veckan.