20 nya jobb till Göteborg

När Lantmännen färskbröd lägger ner bageriet i Göteborg gör konkurrenten Pågen tvärt om. De satsar 125 miljoner på en ny brödlinje och räknar med att det ska innebära minst 20 nya jobb på bageriet.

[Ur nummer: 12/2008] Produktionslinjen gäller ett nytt ljust bröd, ett slags sand-wichbröd under namnet Äntligen Subs.
De nya jobben gäller hela produktionskedjan, och Pågens vd Peter Bruun vill noga poängtera att det är en modern anläggning där de fått chansen att bygga bort problemen med tunga lyft redan från början. I dagsläget kommer det att innebära cirka 20 nya tjänster.
– Den här linjen har ingenting att göra med att Lantmännen lägger ner sitt bageri. Vi började planera det här redan för ett år sedan, säger Peter Bruun.
Pågen har valt att satsa offensivt i ett område som annars är glest på storbagerier. Men de har också haft en trogen kundkrets på västkusten.
– Vi har haft framgångar här trots att bröd anses som en svår marknad. Nu är bageriet i Göteborg lika stort som vårt huvudbageri i Malmö. På det här sättet anser vi att vi har säkrat arbetstillfällena även på lång sikt.
* Ni är relativt ensamma som storbageri i området nu. Kan det innebära ytterligare satsningar och ännu fler nya jobb?
– Det beror på hur det går, men vi hoppas så klart det. Linjen producerar ännu inte på maxkapacitet.