Tunga aktörer går samman för gröna näringar

Med 140 miljoner i kassan ska det norrländska riskkapitalbolaget, Ekonord, investera i företag inom livsmedel och andra delar av den gröna näringen.

[Ur nummer: 01/2009] Bakom Ekonord står sju tunga aktörer, av vilka tre finns inom livsmedelsbranschen: det är LRF, Milko och Ica. Styrelseordförande i det nybildade bolaget blir Milkos ordförande Per
Åsling som också är centerpartistisk riksdagsman.
Per Åsling säger att riskkapital är en bristvara inom de gröna näringarna. Under pågående finanskris är det kanske inte så konstigt, men det var så även under finansbubblans glada dagar. Då ansågs gröna näringar ha för långsam tillväxt och det otåliga riskkapitalet strömmade till IT, fastigheter, medicin och bioteknik.

Livsmedel intressant
Ekonord kommer att investera i små och medelstora bolag som redan har en etablerad verksamhet som de vill utveckla. Livsmedel ses som ett intressant område.
– Vi har flera intressanta investeringsobjekt som vi tittar på, säger Per Åsling.
Mer precis än så vill han inte bli i detta skede. Han betonar betydelsen av den kunskap som finns samlad i styrelsen, där
ledamöter från de tre nämnda aktörerna finns med, liksom från Eon, Länsförsäkringar, Sveaskog och Sjätte AP-fonden.
Per Åsling ser möjligheter till samverkan för att lyfta fram
lokal och regional mat som är ekologisk och spårbar.
Susanne Olofsson, investeringsansvarig i Sjätte AP-fonden, som bidrar med 20 miljoner, talar också om betydelsen av regionala nätverk och att göra investeringar utifrån en ekologisk hållbarhetsprincip.

Söker nya produkter
– Det finns många högintressanta livsmedelsföretag. Vi tror också att Ica kan ge ett spännande bidrag. Butikskedjan söker efter nya produkter till sitt sortiment, säger Susanne Olofsson.