Kampen för bättre upphandling inom köttindustrin förs över hela världen

Det brittiska fackförbundet Unite har vunnit första ronden för bättre arbetsförhållanden inom köttindustrin i Storbritannien och på Irland. Det är kampanjen mot Marks & Spencer som varit lyckosam. Nu har förbundet ett nytt mål i sikte, Tesco, som är världens tredje största dagligvarukedja.

[Ur nummer: 01/2009] Sharon Graham börjar med att nyfiket fråga oss hur vi kommit i kontakt med deras kampanj. När vi säger att vi läst om den på webben ser hon påfallande nöjd ut. För just webben har varit ett redskap som Unite använt sig mycket av för att sprida information.
Unite håller till i Transport House, ett flera våningar högt hus, inte långt från Picadilly Circus. Sharon Graham, som är ansvarig för organiseringsfrågor på förbundet, och den som håller i kampanjen mot Marks & Spencer, tar emot oss i sitt rum som är förvånansvärt litet. Skrivbordet är täckt med högar av papper. Hon imponerar på oss med sin energi, för att inte tala om hennes förmåga att få mycket sagt på mycket kort tid.

”Titta under etiketten”
Hon berättar att Marks & Spencer och många av de andra brittiska kedjorna är med i ETI som är ett samarbete mellan företag, frivilligorganisationer och fackföreningar om uppförandekoder i upphandlingen.
I en stor kampanj har Marks & Spencer uppmanat sina kunder att ”titta under etiketten” och se hur verkligheten ser ut bakom företagets högt ställda leverantörsnormer. Unite tog butikskedjan på orden och började granska hur arbetsförhållandena såg ut hos de brittiska företag som levererade kött, såväl rött som vitt, till kedjans butiker. Det som facket fann var något helt annat än vad butikskedjan utlovade, nämligen otrygga jobb och hejdlös exploatering av utsatta migrantarbetare.
– Vi fann att hela 70 procent av de som jobbade inom branschen var inhyrda arbetare och att bara 30 procent var fast anställda.
Kampanjen hade det övergripande målet att organisera både inhyrda och fastanställda så att de inte spelades ut mot varandra. Man riktade in sig på att höja organisationsgraden till minst 65 procent. Men man nöjde sig inte med att få fler medlemmar, det handlade också om att få dem engagerade.
– Det blir de först när det är en fråga som berör dem. Därför var det viktigt att det var arbetarna som själva fick formulera problemen och vad som borde göras. Det var så kraven på minimi-normer tog form. Både de som var fast anställda och de som var inhyrda tjänade på detta, berättar Sharon Graham.
Budskapet till Mark & Spencer var tydligt, man måste kräva av sina leverantörer att de inhyrda får samma villkor som de fast anställda annars kan butikskedjan inte hävda att den är etisk. Inhyrda ska ha samma lön som fast anställda och efter 13 månader ska en inhyrd ha rätt till fast jobb. Dessutom ska det genom tydlig märkning framgå varifrån köttet kommer.
Sharon Graham berättar att det för facket handlade om att slå mot kedjans anseende, det som varumärket byggde på.
– Om de säger att de är etiska, hur kan de då försvara att migrantarbetare betalas sämre än infödda arbetare för att göra samma arbete, hur kan de försvara en sådan ståndpunkt?
Hon vecklar ut ett stort papperslakan med ett myller av rutor där alla deras aktiviteter är inritade. Hon berättar att deras plan varit att ledningen för Marks & Spencer varje dag skulle vakna upp till att det pågick aktiviteter någonstans i världen riktade mot butikskedjan.
Mark & Spencer är en global kedja med butiker och upphandling runt om i världen. IULs medlemsförbund demonstrerade i solidaritet med kampanjen utanför kedjans butiker i tolv länder.
Kampanjen har varit framgångsrik. Hon vänder sig om och läser på anslagstavlan de handskrivna siffrorna över nya medlemmar. Det är 13 000 nya medlemmar och 300 nya förtroendevalda i Storbritannien och på Irland. Organisationsgraden inom framför allt fjäderfäindustrin har ökat dramatiskt.
* Det måste vara ett rekord? De flesta fackförbund talar om att de förlorar medlemmar.
– Vår uppfattning är att medlemmarna går med när de ser att facket kan förändra. De flesta fack har ofta lätt att rekrytera nya medlemmar men svårt att behålla dem. Jag tror att det beror på att vi inte bygger facket från grunden. Det måste finnas facklig närvaro ute på arbetsplatserna. Det gäller att ha en vision.

Tusentals fick fasta jobb
I september när vi var på besök hade facket ännu inte nått ända fram.
Det dröjde ytterligare två månader till dess att överenskommelsen med M&S blev undertecknad. Tusentals anställda på bemanningsföretag hade då fått fast anställning tack vare kampanjen. Det innebar i sin tur att otaliga nyanlända migrantarbetare för första gången fått anställningstrygghet. Kedjan har nu lovat att alla anställda ska behandlas lika oavsett anställningsform med hjälp av ett program för etiska exemplariska fabriker (Ethical Model Factories) varav den första snart ska stå klar.
Samtidigt som överenskommelsen blev klar så meddelade Unite att Tesco är den nya måltavlan när det gäller att uppnå likabehandling av köttarbetare. Lyckas Unite även med denna kampanj kommer det att få stor betydelse eftersom Tesco är världens tredje största dagligvarukedjor. Många branscher sneglar mot den stora kedjan, också svenska Ica som ägs av transnationella Ahold.
Redan i september, när vi träffar Sharon Graham, berättar hon att målet är att få överenskommelser med alla de stora kedjorna och sedan även rikta in sig på arbetsförhållandena på köttföretag utanför Storbritannien, ta ett globalt grepp.
Hon säger stolt att de undersöker möjligheterna för en global kampanj inom köttsektorn.

Klädd i Polens tröja
Och hon har stöd bland medlemmarna för dessa stora planer. Det står klart när vi lite senare träffar Scot Walker, som är på tillfälligt besök på förbundskontoret i London för att planera nästa steg i kampanjen. Han är klubbordförande på Grampian Food, ägt av holländska Vion, ett globalt kycklingföretag. Fabriken ligger i Skotland i Cambusline strax utanför Glasgow. Han har jobbat där i 20 år.
För dagen är han klädd i Polens fotbollströja, förklarar detta med att Skotland inte har kvalificerat sig till EM eller VM. I Wien, när han tittade på EM, stödde han Polen för att det är så många polacker som jobbar på hans jobb.
Han berättar lite mer om hur de jobbat praktiskt med kampanjen. Den har varit arbetsplatsbaserad och de har sökt upp arbetare på alla typer av köttföretag.
Ibland har de stött på problem med att bli insläppta, då har de bestämt träff med arbetarna på andra ställen utanför jobbet.

”Alla är arbetare”
Han berättar att de lagt sig vinn om att även organisera migrantarbetarna.
– Oavsett om du är infödd eller migrantarbetare, så är du en arbetare. Om vi ska se till att förbättra arbetsförhållandena så måste vi jobba tillsammans.
Han berättar att han själv lagt ner mycket engagemang i kampanjen. Han är ensamstående och har inte fru och barn som konkurrerar om tiden.
Han har stått utanför flera M&S-butiker med plakat. Reaktionerna från konsumenterna har generellt varit mycket positiva.
Hos konsumenterna finns en stor oro för varifrån köttet kommer och ett starkt stöd för en tydligare ursprungsmärkning.

Effektivt med ny teknik
Han ger exempel på några framgångsrika metoder som de använt sig av för att sätta press på Marks & Spencer. De har använt ny teknik mycket effektivt. De har drivit kampanjen via Facebook, mejl, sms, och Google där de annonserat.
* Vad gör ni framöver om M&S inte följer det som man utlovar?
– Vi kommer att se till att de håller sina löften, om de backar kan de se fram emot en ny kampanj. Det tror jag inte att de vill. De har tidigare sagt att de inte vill ha sex månader till med det de precis upplevt. De kommer inte att komma undan. De vet vad vi kan och att vi kan trappa upp om det behövs.
Han är segerviss på ett övertygande sätt. Han tillstår att han var lite skeptisk från början men att han anser att det nu är möjligt att också nästa steg kommer att lyckas.

Fotnot: Unite the Union, som är Storbritanniens största fackförbund med mer än två miljoner medlemmar, är ett resultat av sammanslagningen mellan T&G och Amicus.