”Det behöver inte vara något negativt med makt…”

– Det stod att vi måste ta oss in i maktens korridorer. Det gällde s-föreningens vara eller icke vara i Falkenberg. Jag tyckte att det var slagkraftigt skrivet, säger Peter Jansson.

[Ur nummer: 01/2009] Det var några år sedan han läste anslaget på jobbet, Carlsbergs bryggeri i Falkenberg. Det är där han är anställd och nu försöker han förklara varför han blev politiskt aktiv. Det var ingen självklarhet.
– Jag tilltalades av det här med makt. Det behöver inte vara något negativt med makt, om det är vanligt folk som utövar den.
Några förebilder har han också haft. De var ett kontaktombud, en tränare i bowlingklubben, och framförallt hans mamma. Henne beundrar han. Hon fick svår MS på 80-talet och kunde inte fortsätta sitt arbete vid bandet på Mölnlycke, eftersom hon inte kunde gå. Då skapade hon själv ett eget jobb åt sig framför en dator på kontoret. Det här var innan persondatorn kommit. Att hon orkade och vågade göra det tycker han är stort.
Själv har han blivit något av en dataexpert i Livsmedelsarbetarnas s-förening i Falkenberg, LivsSap. Han är ordförande och webbansvarig.
– Vi kan som socialdemokratiska livsmedels?arbetare påverka politiken. Vi kan komma in i nämnder. Jag sitter till exempel som suppleant i miljö- och hälsonämnden i Falkenberg. Vår fackordförande är med i socialnämden, vi har en annan medlem som sitter i Falkenbergs energi, en person sitter i tingsrätten, en som fram tills i höstas varit med i barn- och ungdomsnämnden. Det är ett sätt för oss att vara med och forma politiken. Jag tror att vi kan påverka.
* Kan du ge exempel?
– Vi har en å som heter Ätran med fint laxfiske. I miljö- och hälsonämnden hade vi en diskussion om behovet av att sätta ett gränsvärde på utsläppen från ett varv som ligger vid ån. Jag argumenterade för ett lägre gränsvärde. Då kändes det som att jag fick gehör.

Många timmar vid datorn
Peter går på möten 2-3 timmar i veckan. Men om man tar med den tid han lägger ner på s-föreningens webbsida blir det mycket mer. På sidan finns länkar till Rättvisemärkt, Arbetsliv samt ”nyhetsfeeds”, det vill säga rubriker som automatiskt matas från en källa.
De två viktigaste nyhetskällorna för Peter är IUL, livsmedelsarbetarnas globala fack, och LabourStart, som är ett frivilligt nätverk av över 500 fackliga korrespondenter som skickar nyheter om det som händer i deras del av världen. En del av nyheterna översätts. IULs nyheter översätts till svenska och ger en bra överblick över den globala matproduktionen.
Men LabourStart, som sköts helt med frivilliga krafter, är det annorlunda. Peter brukar själv översätta från engelska det som han tycker är viktigt.
LabourStart har on-line-kampanjer som man kan delta i om man vill reagera på saker som man tycker är fel.
Det finns numera många exempel på framgångsrika kampanjer. IUL använder sig av denna påtryckningsmöjlighet när arbetsgivare missköter sig.
– Jag tycker att de är bra. Man vill känna att man gör skillnad. Jag har tillsammans med en arbetsgrupp startat en protestlista till stöd för en asylsökande iransk kvinna och hennes son här i Falkenberg. Jag har samlat en mängd e-mailkontakter som jag kan använda. Det här är ett sätta att påverka. Det är många som skrivit på. Listan går ut den 31 december.
Internet är ett nytt verktyg för den som vill engagera sig politiskt. Det är inte svårt, säger Peter, som berättar att han själv lärde sig av att göra hemsidan åt sin förra bowlingklubb.
Det finns en bok som heter Den ensamme bowlaren. Den är skriven av en amerikansk statsvetare som heter Robert Putman, och den säger att något allvarligt hände i USA när amerikanarna började bowla ensamma. Tidigare var det vanliga att man gick med i en klubb. Att vara aktiv i en klubb eller förening är betydelsefullt inte bara för en själv och ens egen utveckling, utan också för samhällets. Det skapar förtroende mellan människor som är det kitt på vilket samhället vilar. Det verkar stämma på Peter. Han började som bowlare.

Ensam bowlare
– Jag har hört titeln, säger Peter, men jag har inte läst den. Jag gillar att bowla ensam när jag tränar.
Så kan det vara, men tesen i boken håller han med om.
Föreningskunskaper är nyttiga. Idrottsklubbar måste ha möten fyra gånger per år. Det var så han lärde sig hur föreningsdemokrati fungerar.