På Torsåsen tjänar alla precis
enligt avtalet och inte ett öre mer

– Jag var redan från början ganska säker på att det inte skulle finnas några löneskillnader att korrigera hos oss. Men däremot ska vi försöka få fler kvinnor att söka till tjänster på de mansdominerade avdelningarna. Och vice versa.

[Ur nummer: 01/2009] Yen Gunnarsson är klubbordförande för Livs på Torsåsens kycklingprodukter. Under förra året var de ett av de elva företag som gjorde en lönekartläggning under Livs och Unionens samverkanprojekt.
Torsåsens kycklingprodukter ligger insprängt i ett idylliskt västkustlandskap, bland åkermark och låga skogsdungar som böjts av havsvinden. I något som ser ut som hopbyggda låga trävillor ryms hela produktionskedjan. De levande fåglarna körs till intaget, där slakt, urtagning och förädling sker, innan de slutligen lämnar området djupfrysta i lådor.
Här jobbar cirka 100 anställda i produktionen tillsammans med sex tjänstemän.

Det kom ett brev
I februari förra året kontaktades Yen Gunnarsson av Lena O Jenemark från Livs.
– Det kom ett brev där det stod att vi var utvalda från vår avdelning att delta i lönekartläggningen. Det var strax innan jag började som ordförande, och den avgående ordföranden gav det vidare till mig.
På Torsåsen sätts lönerna helt enligt avtalet. Det gjorde att både Yen Gunnarsson och hennes platschef Björn Elb var ganska säkra på att inga osakliga löneskillnader skulle finnas. Men det är lag på att granskningen ska genomföras årligen, och det står dessutom i Livs avtal att lönerna ska kartläggas inför varje löneförhandling.
– Vår senaste kartläggning var från 2006, så det var hög tid att få in en ny, säger Yen Gunnarsson.

Kartläggning i tio steg
I samband med utskicket från Livs tog Yen kontakt med Ann Charlotte Persson, avdelningsansvarig från avdelning 11 och Lena O Jenemark, central projektledare för lönekartläggningen. De samlade två personer från Livsklubben, en från Unionen och en central representant från Unionen. Tillsammans gick de igenom de tio stegen och pratade igenom vad de innebar rent praktiskt.
De gick igenom alla tjänsterna på företaget och poängsatte bland annat utbildningskrav, graden av problemlösning i arbetet samt fysisk och psykisk belastning.

Kallt och blött med tunga lyft
– Eftersom lönespridningen här är liten är det bra att jobben inte heller skiljer sig så mycket åt i poäng. Det här är inga kunskapsjobb där utbildningskravet är högt. Däremot är det en arbetsmiljö som är svår att få helt idealisk. Vi jobbar med kycklingkött, det är kallt och blött och en hel del lyft som är svåra att bygga bort. För dem i slakten är det framför allt en fråga om psykisk påfrestning.
Fördelningen mellan män och kvinnor på de olika områdena är ganska könstypisk, medger Yen.
Chaufförerna, utlastarna och slaktarna är män. Deras lägstalön är enligt avtalet några kronor högre än lägstalönen i förädling och paketering.
Förädling och paketering är den största yrkesgruppen på Torsåsen och cirka 85 procent av den är kvinnor. Där jobbar alla med ett roterande schema och har i stort sett samma arbetsuppgifter. Men av de sexton personer som har extra arbetsuppgifter, till exempel maskinskötare, första- och andramän är bara sex kvinnor, vilket motsvarar 38 procent.

Upp till var och en
– Det är de här sakerna vi får jobba vidare med, säger Yen Gunnarsson, men tillägger att det inte är helt enkelt. I slutändan är det alltid upp till var och en.
Lönekartläggningen blev färdig redan i september. Nästan oförskämt snabbt, medger Yen. Men de hade det ganska förspänt genom att de tidigare gjort en lönekartläggning och att lönerna är helt baserade på avtalet.
– Jag tror att det finns en hel del företag där det kommer fram massor. Livsmedelsbranschen är en låglönebransch, med många kvinnor och många med annan språkbakgrund. Det är inte självklart för alla att man ska jämföra lön och klaga om den är för låg. Jag har hört skräckexempel från företag där anställda har gått kvar på någon gammal ungdomslön i flera år. De har helt enkelt halkat åt sidan och glömts bort. Så visst är det bra att man tar ett samlat grepp på det här.
– Och, tillägger hon, även om vi inte trodde vi skulle hitta några skillnader i pengar räknat så är det skönt at ha ett ordentligt
dokument att utgå ifrån i fortsättningen.