[Ur nummer: 02/2009] Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Christina Axelsson undrar varför svenska konsumenter och skattebetalare ska ”medfinansiera” de åtgärder som krävs för att reda ut den irländska matskandalen med dioxinförgiftat fläskkött.
Hon ställde frågan till Fredrik Reinfeldt under riksdagens frågestund den 16 december och fick svaret att stödet till de irländska företagen var något som den franska ordföranden bara valde att skriva in i slutsatserna.
Ett märkligt svar tyckte Christina Axelsson som tog upp frågan igen med finansminister Anders Borg i EU-nämnden. Han visste inget och hänvisade till statssekreteraren i jordbruksdepartementet som sa att det var en fråga för EU:s förvaltningskommitté för griskött.
I denna kommitté sitter en tjänsteman från jordbruksverket med en politisk instruktion från regeringen.
Ett beslut har fattats om att de irländska exportörerna ska få ett krisstöd på 15 miljoner pund (168 miljoner kronor) så att de kan lagra det fläskkött som inte går att sälja på grund av dioxinskandalen.
Syftet är att hålla priserna på marknaden i balans.
Av Irlands totala grispopulation har sju procent utfodrats med dioxinfodret.