[Ur nummer: 02/2009] IF Metall har tagit fram en dekal som ska visa att en arbetsplats har kollektivavtal. Tanken är att den ska sättas upp på de arbetsplatser som har allmänheten som kund. Det är till exempel bilverkstäder, stenhuggerier, tvätterier.
Det finns en motion till Livs kongress om att Livs också ska ta fram en märkning för arbetsplatser med kollektivavtal.