Göran Färm varnar för att
Sverigedemokraterna kan få fäste

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Förutom betydelsen av att rösta för att få en vänstermajoritet, betonar parlamentarikern Göran Färm, vikten av att rösta för att förhindra Sverigedemokraterna att få fäste i parlamentet. Ett lågt valdeltagande gynnar nämligen det främlingsfientliga partiet.

[Ur nummer: 02/2009] – Även om Sverigedemokraterna struntar i Europaparlamentet så är det ett steg för dem att ta sig in i riksdagen och bli tungan på vågen precis som Dansk folkeparti blev. Det var de främlingsfientliga som släppte fram den borgerliga regeringen i Danmark. Och vad fick de i gengäld? Jo, en omläggning av invandrarpolitiken. Det är vad Sverigedemokraterna också drömmer om, säger han.

Lågt valdeltagande
Han beskriver sig som en folkvald ”riksdagsman i EU” och att det är ett tvåkammarsystem som omfattar parlamentet och ministerrådet. Han beklagar samtidigt att kunskapen om EU bland svenskarna inte är så stor som man skulle kunna önska. Samtidigt som parlamentet fått allt större makt så har det svenska valdeltagandet minskat och var vid förra valet bland de lägsta i Europa, endast 37,5 procent röstade. Det ska jämföras med 50 procent som är genomsnittet för medlemsländerna i EU.
Göran Färm står på fjärde plats på Socialdemokraternas lista till parlamentsvalet i juni. Han var kommunalråd i Norrköping när han valdes in i Europaparlamentet 1999. Han är journalist i botten och har ett förflutet både inom LO och Livs, han jobbade bland annat på Mål & Medel i början av 1970-talet.
Han betonar att 2009 är ett speciellt år för EU, det talas till och med om superår, och inte minst för Sveriges del är det innevarande året av stor betydelse. Förutom valet i juni så ska Sverige vara ordförandeland i EU andra halvan av 2009. Det kommer också att avgöras huruvida Lissabonfördraget blir verklighet eller inte och kanske kommer genomförandet av fördraget då att ske under svensk flagg.

Inte samma blockpolitik
Göran Färm talar mycket om de förändringar som fördraget kommer att föra med sig om alla medlemsländer säger ja, Irland och Tjeckien har ännu inte gett besked. Säger dessa länder också ja kommer parlamentet att få ännu mer att säga till om och i vissa avseenden ta över våra riksdagsledamöters roll.
Han understryker att det i parlamentet inte är som svensk han röstar i första hand utan som socialdemokrat.
– Men det är inte samma blockpolitik som i Sveriges riksdag där vi vet hur alla röstar och det blir krigsrubriker om någon hoppar av. I dagsläget har vi borgerlig majoritet i parlamentet men det innebär inte att Socialdemokraterna alltid får stryk. Det är fullt möjligt för oss att få stöd i vissa frågor från politiker ur det borgerliga blocket.
Det är 736 ledamöter till parlamentet som ska väljas i juni, för Sveriges del handlar det om 18.
Göran Färm berättar att Socialdemokraterna för första gången hållit ett rådslag om vilka frågor som partiet ska driva och att drygt 300 remissvar kommit in. Han är mycket nöjd med detta förfarande.
– Det har aldrig hänt tidigare att det varit en underifrånprocess. Nästan alla partidistrikt har yttrat sig och även många fackliga organisationer. Det känns verkligen bra.

Gemensam valplattform
Socialdemokraternas förtroenderåd antog partiets valplattform för ett starkt och rättvist Europa i mitten av november. Tre huvudfrågor för EU lyfts fram:
* att skapa fler trygga jobb i EU och Sverige,
* att ta täten i klimatarbetet,
* att vara en solidarisk röst i världen.
Göran Färm understryker behovet av en ideologisk grundsyn när det gäller att trygga jobben och att slå vakt om löntagarnas rättigheter, inte minst med anledning av de omdiskuterade domarna på senare tid i EG-domstolen som inte varit till arbetstagarnas fördel (Se artikeln nedan).
Europas socialdemokrater som ingår i Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet (ESP) har också antagit ett gemensamt valmanifest som bland annat omfattar de frågor som de svenska socialdemokraterna går till val på. I ESP ingår 33 partier och tillsammans utgör de den näst största gruppen i parlamentet. Störst är den borgerliga gruppen som utgörs av Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater (EPP-ED). I den sitter de svenska moderaterna och kristdemokraterna.