[Ur nummer: 03/2009] Danska facket, Födevareforbundet NNF, är upprört över att Danish Crown säger upp 850 arbetare och lägger ner ytterligare slakterier på Jylland.
Det är böndernas export av grisar till Tyskland som är huvudorsaken till uppsägningarna och nedläggningarna. Det är Danish Crowns egna ägare, svinfarmarna, som säljer sina grisar utomlands. Danska facket betecknar deras agerande som cyniskt. Om inget görs för att stoppa exporten som har sin upprinnelse i social dumping kommer ytterligare en miljon grisar att exporteras 2009, det vill säga sju miljoner, och om sex år uppgår antalet till 12 miljoner.
Den danska grisuppfödningen ligger på storleksordningen 25 miljoner grisar per år. Av miljöskäl är det svårt att öka antalet.