[Ur nummer: 03/2009] Notan för EUs medfinansiering av åtgärder för att röja upp efter den irländska dioxinskandalen håller på att beräknas. Den antas hamna på maximala 230,5 miljoner kronor.
Den borgerliga regeringen röstade i ett första skede för EU-kommissionens förslag i förvaltningskommittén att gå in med lagringsstöd. I ett andra skede valde regeringen att lägga ner sin röst på grund av bristfälligt beslutsunderlag.
Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Christina Axelsson konstaterar att det alltid är konsumenterna som får betala när producenter gör fel.
– Det borde vara bättre kontroll på vad som går ut på marknaden och krav på att de som inte håller sig till reglerna själva får stå för sina misstag, säger Christina Axelsson.