Hägges Finbageri i Örnsköldsvik har sagt upp elva anställda, nio bageriarbetare och två tjänstemän. En bidragande orsak har varit förändringar i sättet att distribuera bageriets produkter.

[Ur nummer: 03/2009] Tidigare distribuerade Polfärskt Bröd (före detta Allbröd) Hägges produkter direkt ut till butikerna. Numera är det Scandinavian Trading som levererar produkterna till kedjornas logistikcentraler. Bakgrunden till omläggningen var dels att det var ett mer kostnadseffektivt system, dels att det var mer miljövänligt.
– Tyvärr har vi inte lyckats komma upp i samma försäljning som vi hade innan. Istället för att butikerna beställde genom Polfärskt så måste de nu beställa från kedjornas egna lager. Det här innebär ett nytt sätt för butikerna att beställa våra produkter på, något som de inte vant sig vid än. Det här är som vi ser det den största orsaken till att försäljningen har gått ner, berättar David Björklund, Livs klubbordförande på Hägges.
Varslet lades i mitten av februari och förhandlingarna är avslutade, det är elva av cirka 50 anställda som sagts upp.
– Det är bara att hoppas att försäljningen tar fart igen. Det behövs inte så stor ökning förrän de som sagts upp kommer att behöva återanställas. Det är ganska så snålt tilltaget med personal, konstaterar han.