Danska jobb flyttas till låglönelandet Tyskland

Varje år exporterar danska bönder sex miljoner smågrisar över gränsen till Tyskland för att slakta dem där, eftersom det ger mer betalt.

[Ur nummer: 03/2009] Den danska slaktjätten Danish Crown har köpt flera slakterier i norra Tyskland för att få möjlighet att slakta med grannlandets billigare arbetskraft. För djuren innebär det längre transporter. För de danska slakteriarbetarna innebär det en förlust motsvarande 2000 jobb.
Det är det danska facket, Födevareforbundet NNF, som ihop med EFFAT, den europeiska delen av IUL, ordnat en konferens i Köpenhamn.
Danska Födevareforbundet NNF:s ordförande, Ole Wehlast, kallar det för outsourcing av jobb inom Danish Crown och vill ha samarbete med tyska livsmedelsfacket, NGG, för att utveckla metoder som leder till att den kaotiska tyska köttindustrin kan organiseras.
Idag är organisationsgraden i Tyskland väldigt låg, beroende på att det finns många migrantarbetare som inte ges rätten till ett fast jobb.

Påverkar Sverige
Det har blivit ett gemensamt fackligt problem över nationsgränserna och det har också följdverkningar i Sverige, där Danish Crown är nummer tre i storlek. De två största är HK Scan och Atria, båda finskägda.
Små och medelstora företag blir uppköpta av stora globala företag. Danish Crown är ett. Holländska Vion ett annat och nord?amerikanska Smithfield, som etablerat sig i Östeuropa, ett tredje.

Skapa allianser
– Svaret på företagens många uppköp måste bli att skapa allianser mellan fackförbund i olika länder inom samma globala företag, säger Daria Cibrario från IULs kontor i Genève och branschansvarig för köttsektorn.
Hon placerar HK Scan och Atria i den grupp som kan bli föremål för uppköp.
De finska och svenska livsmedelsarbetarförbunden håller på att bilda koncernfack.
– Det är slående hur många problem som vi delar. Det är prispressen från handeln. Det är svårigheterna att reglera bemanningsföretagen, säger Håkan Persson, klubb?ordförande på Atria Lithells i Malmö.