[Ur nummer: 03/2009] 100 000 fler kvinnor än män har otrygga anställningar och löper därmed stor risk för arbetslöshet i spåren av krisen. Det visar en rapport från LO om anställningsformer på svensk arbetsmarknad.
Kvinnor är i högre grad än män tidsbegränsat anställda, det visar LO-rapporten Anställningsformer år 2008. Av samtliga anställda kvinnor är 18 procent tidsbegränsat anställda medan 13 procent av männen är det, motsvarande 352 000 kvinnor och 252 000 män.
– Till stor del beror det på att anställningsvillkoren ser olika ut i mans- och kvinnodominerade branscher. Rapporten visar ett arbetsliv som fortfarande är ojämställt. Ska det förändras måste arbetsgivares möjligheter att utnyttja visstidsanställningar regleras, säger LOs Per Bardh.