[Ur nummer: 03/2009] Det finns en risk för att de inhyrda i bemanningsföretagen hamnar mellan fackliga stolar. Vem har ansvaret för att organisera dem och får de någon hjälp att bilda fackklubbar i bemanningsföretagen?
Enligt tidningen Handelsnytt har Handels antagit en policy med hög målsättning för bemanningsbranschen. Alla anställda inom bemanningsföretagen som jobbar i butiker och lager ska organiseras av Handels som också ska se till att förtroendevalda väljs och att fackklubbar bildas i bemanningsföretagen.