[Ur nummer: 03/2009] Lantmännens bokslutskommuniké för 2008 visar ett historiskt högt resultat för koncernen. Resultatet ökade till 622 miljoner kronor och är det bästa resultatet någonsin för Lantmännen.
Styrelsen föreslår som en följd av det fina resultatet att en utdelning till ägarna på totalt 289 miljoner kronor ska göras.