[Ur nummer: 03/2009] Bemanningsföretagens branschorganisation ska börja ställa högre krav på de företag som vill bli medlemmar. De måste vara auktoriserade. Det innebär att de måste uppfylla tolv villkor, bland annat ha kollektivavtal, följa bemanningsföretagens etiska regler och omfattas av ansvarsförsäkring som skyddar kunderna. Alla företag ska granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året. Granskningen sker i auktorisationsnämnden där representanter för branschen, Bemanningsföretagen, LO och Unionen och akademikerförbunden, ingår.
Livs förbundsombudsman, Mikael Löthén, tycker att kravet på auktorisation är ett välbehövligt steg framåt. Tidigare kunde vilket företag som helst gå med.
– Vi måste veta att det är seriösa företag. De inhyrda som jobbar på Livs avtalsområde ska enligt bemanningsavtalet få Livs löner, säger han.
Förra året fick branschorganisationen 109 nya medlemsföretag. Bemanningsföretagen har i februari i år 383 medlemsföretag varav 259 är auktoriserade.