Regeringen får kritik för övertaktiskt röstande i EU

EU har återinfört de kritiserade exportbidragen för mjölkpulver och smör som slår undan benen på fattiga länder. Den borgerliga regeringen röstade ja av taktiska skäl.

[Ur nummer: 03/2009] I en frågestund i riksdagen förklarade jordbruksminister Eskil Erlandsson, C, beslutet att rösta för exportbidrag:
– Ska man påverka kan man inte sätta sig i ett hörn och säga: ”Jag vill inte vara med. Jag säger nej redan från början.” Vi har intagit den andra hållningen, nämligen att påverka så mycket vi kan.

Stödde kommissionen
Det fanns flera EU-länder som ville ha ett beslut om högre exportbidrag. Därför stödde regeringen EU-kommissionens förslag som innebar att återinföra jordbruksstödet, men på en lägre nivå.
Vänsterpartisten Jacob Johnson tyckte att denna linje var väl taktisk. Andra EU-länder som liksom Sverige påstår att de är emot exportbidrag, såsom Danmark och Nederländerna, röstade nej.
– Det svenska folket ska snart rösta i valet till EU-parlamentet. Valdeltagandet brukar tyvärr vara lågt. Det vore önskvärt att det blev känt att regeringen har röstat mot sin egen åsikt när det gäller export?bidrag och att de svenska skattebetalarna då går till val?urnorna och säger ifrån, sade Jacob Johnson.
Efter att förhandlingarna i världshandelsorganisationen, WTO, kört fast är det åter möjligt för handelsblocken att införa jordbruksstöd och tullar. USA gör det för att skydda sin hemmamarknad och nu följer alltså även EU efter.
Exportbidrag drabbar fattiga länder hårt eftersom det blir billigare att köpa europeiska produkter än att köpa egenproducerat. Därmed försvåras uppbyggnaden av en fungerande livsmedelsproduktion i många utvecklingsländer. Det är allvarligt eftersom jordbruksproduktion, utöver att försörja det egna landet med mat, har stor betydelse för ländernas utveckling.
Den dansk-svenska mejerijätten Arla Foods, en ledande exportör av mjölkpulver, är bekymrat över EUs nya kurs.
– Vi är för en fri marknad och i princip emot sådana här stöd, men om konkurrenterna använder sig av det får vi problem om vi inte gör det, säger Tobias Wåhlén, chef för Arla Foods externkommunikation i Sverige.

Stödet ingen lösning
Den danska Mejeriföreningen konstaterar att de europeiska mjölkproducenterna befinner sig i en mycket besvärlig ekonomisk situation, men tror ändå inte att exportstöd är någon lösning.
– Kunderna på den globala marknaden är informerade. De kommer bara att förhandla ner priset i förhållande till stödnivån. Samtidigt kommer en stor del av EU-stödet att försvinna i ren administration och byråkrati hos myndigheterna, säger Mejeriföreningens ordförande Bent Juul Sörensson.
Den svenska branschorganisationen, Svensk Mjölk, intar en mer otydlig hållning och säger att exportbidragen är motiverade på kort sikt.