Medlemstapp ger omstöpt förbund med tydligare profil

Danska Fødevareforbundet NNF har förlorat tusentals medlemmar den senaste tiden och något måste göras. Att gå ihop med ett annat förbund har inte varit aktuellt. På kongressen i höstas beslöts istället att stöpa om förbundet och bland annat minska antalet avdelningar från 25 till sju.

[Ur nummer: 04/2009] Ole Wehlast, NNFs förbundsordförande, är uppfylld av gårdagens demonstration mot en grisproducent i Holstebro som exporterar smågrisar till Tyskland. Det är en stor fråga för förbundet. Cirka 2000 slakterijobb går förlorade på grund av grisexporten.
Han höll ett tal som blev flitigt refererat i media, inte minst tack vare idén som han lanserade om att införa pant på grisar för att förebygga att de slaktas utomlands. Det fick media att tända till och det blev stort pådrag. Det var länge sedan som han och förbundet fick så mycket medieljus på sig och fortsättning följer.
– Imorgon ska jag träffa näringsministern och ta upp frågan om pant med honom, berättar han och ser minst sagt belåten ut.
Vi sitter i hans rum på förbundskontoret en eftermiddag i början av mars. NNF huserar i ett stort hus i Fredriksberg, i utkanten av centrala Köpenhamn. Medan snön yr i Sverige har våren redan kommit till denna del av Danmark och de första vårtecknen lyser i kapp med solen.

I linje med kongressbeslut
Som sagt, Ole Wehlast är påtagligt nöjd över det genomslag förbundet fick under gårdagen. Det är helt i linje med de beslut som fattats på kongressen. Då beslöts inte bara att stöpa om förbundet. Det fanns också en uttalad vilja att förbundet skulle få en skarpare politisk profil, både vad gäller livsmedelspolitik och fackliga frågor.
Frågan om pant på grisar driver nu förbundet tillsammans med det socialdemokratiska partiet.
– Vi har för avsikt att stärka vårt politiska samarbete ännu mer framöver. Det här med pant är ett exempel på hur vårt samarbete kan se ut. Partiet har nu för avsikt att driva denna fråga i folketinget.
Han har varit förbundsordförande de senaste fyra åren, kongressen i höstas var hans första som ordförande. Han har jobbat som ombudsman sedan 1987. Han började som butiksbagare inom Coop. Han tillstår dock att det inte blir så mycket bakande längre.
– Min fru tycker att jag stökar till för mycket, förklarar han.
Han tror mycket på den väg som förbundet slagit in på, att besluten som togs på kongressen kommer att leda till att de kan vända den nedåtgående spiralen. En rejäl omorganisering har gjorts. Att det görs för att spara pengar sticker han inte under en stol med, men det handlar lika mycket om ett nytt sätt att arbeta på och om att garantera medlemmarna god kvalité och service.

Förlorat många medlemmar
Förbundet har förlorat 8000 medlemmar de senaste fem åren och har idag 28000 aktiva medlemmar plus 11000 pensionärer. Bakgrunden till medlemstappet är framför allt färre jobb genom outsourcing och rationaliseringar, men också att medlemmar fått jobb i andra branscher och bytt förbund. Dessutom har NNF förlorat medlemmar till så kallade gula fackföreningar.
Ole Wehlast understryker att organisationsgraden trots detta är hög jämfört med många andra länder, på landets slakterier är 100 procent med i facket.
– Det gör att vi inte heller har några inhyrda arbetare inom denna bransch, säger han. Att vi förlorar jobb till Tyskland beror på att organisationsgraden där är mycket låg och lönerna därefter.
Förbundets ekonomi är ansträngd som en följd av medlemstappet. Kongressen beslöt därför att minska antalet avdelningar från 25 till sju. Det är i sig ett sätt att minska antalet anställda. De är nu totalt 120 anställda inom NNF, hälften sitter centralt och hälften lokalt, inklusive de som handlägger a-kassan.
På varje avdelning finns cirka åtta heltidsanställda och tanken är att det ska gå 350 medlemmar per anställd. Varje avdelning har också en egen styrelse som är suverän och som förfogar över egna medel. Att som Svenska Livs helt skrota avdelningarna har aldrig varit aktuellt.
– Det hade inte vi kunnat göra. Avdelningarna är suveräna, de fattar egna beslut, den enda begränsningen är att dessa beslut inte får strida mot förbundets stadgar. För oss var det stort nog att gå från 25 till sju avdelningar. Men jag tycker att Livs idé låter förnuftig.
Han berättar att organisationen fortfarande känns väldigt ny, det var så sent som den första januari som den trädde i kraft.
– Jag kan bara konstatera att det var lättare att fatta beslut om förändringen än att genomföra den.
Han berättar att den nya organisationen diskuterats ingående i två år.
– Vi har tittat på olika möjligheter, även att fusionera med något annat förbund men det fanns det inte stöd för. Det förslag som vann gehör var att bilda ett nytt NNF. Det fanns stort stöd för dessa planer, större än vad jag hade vågat hoppas på.
Förbundet har också bytt namn, förr hette det Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Førbundet men idag heter det Fødevareforbundet NNF.
Förbundets avgift ligger på 1250 danska kronor och i den ingår avgift till a-kassan och efterlön. Om man räknar bort den så ligger fackavgiften på 450 danska kronor. Det fanns under kongressen en uttalad vilja att förbundet skulle försöka sänka avgiften.
– Det är en teoretisk fråga huruvida vi
redan gjort det eller inte. Vi har nämligen inte höjt avgiften de senaste tre åren trots att vi haft kostnadsökningar.

Förnuftig satsning
NNF är ett mellanstort förbund i Danmark. Ole Wehlast vill i dagsläget inte uttala sig om vilket förbund som ligger närmast till hands att gå samman med.
– Vi har inte stängt dörren till något förbund, understryker han. Det som jag personligen helst skulle vilja se är ett samgående med de nordiska livsmedelsarbetareförbunden. Inte nu men längre fram, men det kräver mycket förberedelser då det är en hel del som skiljer länderna åt, inte minst ser avtalen olika ut. Det jag tänker mig är ett samgående mellan förbunden i Danmark, Norge och Sverige, även Finland kan komma ifråga men här kan avståndet vara ett problem, säger han och fortsätter:
-Visst är det en stor utmaning. Men det finns som jag ser det mycket att vinna på ett djupare samarbete. Det är många arbetsgivare som är gemensamma så visst är det en förnuftig satsning.