[Ur nummer: 04/2009] Många a-kassor och förbund tvingas höja avgiften till a-kassan med anledning av en skenande arbetslöshet. För Livs del sker dock ingen förändring. Visserligen har arbetslösheten ökat något men det ligger inom ramen för den prognos som gjordes när senaste avgiften fastställdes. Då sänktes avgiften något tack vare att arbetslösheten gått ned.