Krisöverenskommelser
av IF Metalls typ är inget för livsmedelsarbetarna

– Vi kommer inte att gå med på några försämringar. Vi kommer att hävda kollektivavtalsbrott om arbetsgivare lokalt försöker sig på uppgörelser som understiger vad vi kommit överens om i riksavtalet, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande och avtalsansvarig.

[Ur nummer: 04/2009] Sedan IF Metalls krisöverenskommelse har trycket ökat på andra förbund att gå med sänkt arbetstid och därmed sänkt lön. På IF Metalls område har det också förekommit lokala uppgörelser om att skjuta upp årets löneökning, det vill säga frysa lönen. Även detta hoppas nu arbetsgivare få igenom på andra håll.
– Det här är vi helt klart emot. Några sådana uppgörelser inom vår bransch är inte aktuellt, säger Gerald Lindberg med anledning av att påstötningar gjorts lokalt.
Det som gjort honom mycket upprörd är att arbetsgivare inom livsmedelsbranschen försöker ta finanskrisen som intäkt för att inte följa ingångna avtal.

Många jobb försvann
Livs befann sig i en liknande situation som Metall under den sista halvan av 1990-talet då var fjärde jobb inom livsmedelsindustrin försvann. Den öppna arbetslösheten inom Livs var under många år mycket högre än inom andra förbund. Då kom också krav på sänkta löner för att rädda jobb. Livs avvisade alla sådana tankegångar då det inte fanns några garantier att det hjälper att gå med på försämringar. Samma bedömning gör förbundet idag.
– Jag vill klargöra att förbundets avtal om löneökningar gäller. Vi kommer inte att tillåta avsteg utan kommer att begära skadestånd och kräva retroaktiv ersättning om vi kommer på någon att inte följa vår centrala överenskommelse.

Påstötningar
Livs är inte ensamma om att få påstötningar från arbetsgivare med anledning av de överenskommelser som gjorts på IF Metalls område.
– Metall har öppnat en dammlucka. Arbetsgivare passar på att vidta åtgärder och skyller på finanskrisen. Det är oerhört viktigt att våra ombudsmän och klubbar har koll lokalt.
Han uppmanar också klubbarna att vara försiktiga när det gäller tillämpning av den så kallade ”alternativregeln” vad gäller arbetstidens förläggning.
– Om det är aktuellt att tilllämpa denna regel ska avdelningen involveras och förbundskontoret konsulteras då det kan vara problematiskt att utläsa vad som menas i avtalet, understryker han.
Vad det handlar om i grunden, som han ser det, är att försvara ingånget avtal och ytterst det fackliga löftet. Men det är tufft just nu. Bland dem som är mest utsatta är mindre arbetsplatser, speciellt de som saknar klubb.
– Här har lokalombudsmännen ett stort ansvar att göra lönerevision och se till att lönerna höjs i april enligt avtal. Våra medlemmar jobbar inte inom en högavlönad bransch. De är i stort behov av att få de utlovade löneökningarna. Skulle de utebli ska man som medlem genast slå larm.