[Ur nummer: 05/2009] Ett semmelbak på Järrendals Bröd AB i Bollstabruk slutade med att en anställd fick delar av en hålsåg i benet och började blöda kraftigt. Olyckan har nu lett till att en företrädare för bolaget fått och godkänt ett strafföreläggande på 50 dagsböter för arbetsmiljöbrott.
Olyckan inträffade 12 mars 2007 under tillverkning av semlor. För att skära av toppen av semlorna användes en tryckluftsdriven vinkelslip.
När företagets ägare varvade upp maskinen för att visa hur vatten som rinner ur maskinen ska avlägsnas, lossnade en bit av verktygets blad och slungades in i benet på en anställd. Det började blöda kraftigt och den anställde fick föras till sjukhus för operation.
Arbetsmiljöverket fann efter olyckan att det tillbehör som användes, en hålsåg, inte var anpassat till den slipmaskin det användes till. Högsta tillåtna varvtal skilde kraftigt. Vinkelslipen hade ett maxvarvtal på 25 000 varv/minut, medan det för hålsågen bedömdes till cirka 1 500 varv/minut.
Enligt Arbetsmiljöverket hade det inte gjorts någon risk-bedömning av den arbets-
utrustning och den arbetsmetod som användes. Hade en
sådan riskbedömning gjorts hade det kunnat konstateras att hålsågen inte var lämplig att använda tillsammans med vinkelslipen.
Arbetsmiljöverket begärde åtalsprövning eftersom man såg ett direkt samband mellan bristerna i arbetsmiljön och olyckan.
Åklagaren gjorde samma bedömning och skrev ut ett strafföreläggande för arbetsmiljöbrott. En företrädare för Järrendals Bröd har nu godkänt strafföreläggandet.