[Ur nummer: 05/2009] Luciadagen 2007 skadades en ung säsongsanställd operatör på Abba Seafood i Kungshamn så illa i en fiskköttsseparator att hans vänstra arm måste amputeras. Nu väcker kammaråklagare Maria Johansson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Göteborg talan om företagsbot, och yrkar att förtaget åläggs en företagsbot om 500000 kronor.
Operatören arbetade i renseriet med att förse en fiskköttsseparator med fisk. När fisk klumpat ihop sig i maskinens inmatningstratt skulle han försöka göra något åt det. Hans vänstra arm drogs då in i fiskköttsseparatorn. Armen krossades och fick senare amputeras ovanför armbågen.
Enligt kammaråklagare Maria Johansson har någon eller några personer i ledande ställning på företaget gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott. Detta genom att man inte riskbedömt arbetet vid fiskköttsseparatorn och inte sett till att maskinen haft skydd som förhindrade att någon kom åt farliga delar i maskinen. Den skadade hade heller inte fått tillräckliga instruktioner och utbildning för säkert arbete vid maskinen.
Brottet har begåtts i Abba Seafoods näringsverksamhet och företaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten hävdar åklagaren och yrkar på företagsbot om 500000 kronor. Ingen företrädare för företaget åtalas.