[Ur nummer: 05/2009] På fyra år har LO-förbunden tappat en fjärdedel av de regionala skyddsombuden. Det kostar pengar att lära upp nya, men den borgerliga regeringen räknar inte upp anslagen. Christina Jernstedt på LOs arbetslivsenhet säger till tidningen Arbetarskydd att bristen på pengar slår hårt mot långsiktigheten.
För fyra år sedan hade LO-förbunden 1600 regionala skyddsombud. Nu är de 1200 till antalet.
LOs vice ordförande Ulla Lindqvist har träffat arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin för samråd om en förnyad arbetsmiljöpolitik. Hon anser att det behövs en förstärkning av Arbetsmiljöverkets ordinarie tillsynsverksamhet. Det behövs också större möjligheter för Arbets?miljöverket att utfärda straff mot arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljölagen.
Samtidigt som LO-förbundens medlemmar råkar ut för allvarliga arbetsplatsolyckor så har regeringen försämrat möjligheterna till att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete.
LO kräver att det inrättas en nolltolerans på arbetsmiljöområdet.
Målsättningen är att det inte ska inträffa några dödsolyckor på svenska arbetsplatser. Senast år 2010 ska detta vara uppfyllt.