[Ur nummer: 05/2009] I förbundsstyrelsens svar på motion nr 67 om regionala skyddsombuds rätt att agera i arbetsmiljöfrågor framgår att delar av arbetsmiljölagen håller på att ses över och att ett förslag till lagändring ska läggas under våren 2009. Skyddsombud på inhyrande företag ska ges rätt att vidta åtgärder även till förmån för inhyrd arbetskraft, .
Motion 80 handlar om rätten att bevaka kollektivavtalen och 84 handlar om rätten att bevaka bemannings?avtalet. Båda dessa motioner har förbundsstyrelsen valt att bifalla.
Hela kongressmaterialet finns på Livs hem-
sida, www.livs.se.