Förra kongressen skrevs feminism in i förbundets portalparagraf. Nu gäller det att leva upp till detta. Kongressen har att ta ställ?ning till två konkreta mål:
* Att fram till 2013 halvera löneskillnaderna mellan män och kvinnor.
* Att öka den kvinnliga andelen förtroendevalda med minst fyra procent.

[Ur nummer: 05/2009] Av rapporten Jämställdhet – en grundläggande facklig fråga fram?går att flera satsningar gjorts under kongressperioden för att öka jämställdheten inom Livs. Det handlar dels om satsningen i avtalsförhandlingarna på lägsta löner, dels på den satsning som gjorts på lönekartläggning. Det handlar också om förbundets tjejsatsning som stärkt cirka 40 fackligt aktiva kvinnor att engagera sig ytterligare inte bara i Livs utan också i politiken.

Mycket arbete återstår
Kan man idag säga att Livs fullt ut är ett feministiskt förbund? Nej, helt klart återstår en hel del arbete.
Trots de insatser som hittills gjorts både i avtalsrörelsen och genom lönekartläggning så tjänar kvinnor fortfarande mindre än männen. Det handlar om både sakliga skillnader som inte beror på kön och osakliga som handlar om ren diskriminering. I rapporten konstateras att ett fortsatt arbete mot jämställda löner i kommande avtalsrörelser är nödvändigt.
Fortfarande är det också för få kvinnor som är förtroendevalda i förbundet i förhållande till kvinnors andel av medlemskåren.
Könsfördelningen bland förtroendevalda visar att andelen kvinnor inte speglar andelen kvinnliga medlemmar, en viss positiv förändring har dock skett under kongressperioden. År 2006 var skillnaden nästan nio procent för att i slutet av 2008 vara 6 procent.
Störst andel män finns bland de förtroendevalda som är 51 år och äldre, hela 72 procent av dem är män.

Fortsatt prioritet
Fortsatta insatser behövs med andra ord. I rapporten föreslås kongressen att besluta att lönekartläggningsarbetet och tjejsatsningen ska ha fortsatt prioritet.