Monica, Anna, Jessica och Ann-Cathrine sliter hårt för att få fler att rösta i EU-valet 7 juni

Förra gången det var val till Europaparlamentet hade Sverige bland det lägsta valdeltagandet i Europa, endast 37,9 procent av befolkningen röstade. Kommer det att bli en uppryckning i år, den 7 juni? Ann-Cathrine Johansson, Jessica Molin, Anna Sjögren och Monica Svensson jobbar intensivt med detta.

[Ur nummer: 05/2009] De fyra kvinnorna hör hemma i Livs avd 17 Skara. De jobbar till vardags på Scan i Skara och Arla i Götene. Det är ett engagerat gäng, är både fackligt och politiskt aktivt.
De har också en annan sak gemensamt. Alla har de deltagit i Livs tjejsatsningar som uppenbarligen i deras fall fungerat som det var tänkt, nämligen att få flera aktiva kvinnor inom förbundet.
Nu sitter de i köket på avdelningsexpeditionen i Skara och stärker sig med frukost inför dagens utmaning. Om någon timme ska de träffa klubbstyrelsen på Frebaco i Lidköping och prata om EU-valet och hur viktigt det är att få så många som möjligt att gå och rösta. Några timmar senare ska de bege sig till Arlas anläggning i Götene för att dela ut flygblad med samma budskap till alla anställda som går på och av skift denna eftermiddag.

Ingen tråkig uppgift
De fyra kvinnorna runt bordet är laddade. De tar sin uppgift på stort allvar men det skrattas också en hel del denna tisdagsmorgon. Vem har sagt att politik måste vara tråkigt? Det märks att de känner varandra rätt väl och de kommer att få tillfälle att lära känna varandra ännu bättre. Sammanlagt handlar det om två veckor som de ska vara ute på olika arbetsplatser och sprida information om valet.
* Valdeltagandet i Sverige var extremt lågt vid förra EU-valet. Hur ska man få till ett bättre valdeltagande denna gång? Hur ser er strategi ut?
– Jag tror att det är viktigt att understryka att det här med att rösta inte handlar om att vara för eller emot EU. Det gäller att få människor att förstå att de genom sina röster påverkar vilka som ska företräda dem inom EU och jobba med frågor som påverkar allas vår vardag, säger Anna Sjögren.
Hon och de andra har hunnit läsa på en hel del. De har också deltagit i förbundets valupptakt som pågick under två dagar ute på Runöskolan. Det som då diskuterades livligt var hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna som storsatsar på EU-valet för att få en språngbräda in i riksdagen.

Ett parti som skrämmer
De hoppas också, genom att engagera sig i valrörelsen, att de ska kunna förhindra ett lågt valdeltagande som gynnar detta främlingsfientliga parti.
– Det är ett parti som skrämmer mig och som tyvärr drar till sig människor som inte är nöjda med utvecklingen i samhället. De som tycker att det bara blivit sämre och sämre och som för allt tillbaka på en sak och det är invandringen, säger Ann-Cathrine Johansson.
Hon får medhåll av Monica Svensson som konstaterar att Sverigedemokraterna har förmåga att utnyttja statistiken på ett sätt som gynnar deras syften att visa på sambandet mellan ökad kriminalitet, ökad arbetslöshet och ökad invandring.
Jessica Molin berättar om en motdemonstration som hon deltog i när Sverigedemokraterna hade torgmöte i hennes hemtrakter. Det som förvånade henne var att det var så många äldre som stod och lyssnade på partiets företrädare. Hon trodde att det skulle vara mest ungdomar som drogs till Sverigedemokraterna, men så var det alltså inte.
– Det är tyvärr så att det är vita män i 50-årsåldern och medelinkomsttagare som röstar på Sverigedemokraterna, säger Monica Svensson.

Gjort ett eget flygblad
Kvinnorna har samlat på sig en hel del informationsmaterial om valet, både från Livs men också från EU-upplysningen som har riksdagens uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU. De har också gjort ett eget informationsblad där de tar upp frågor av vitt skilda slag för att locka så många som möjligt till valurnorna. De områden som de lyft fram i sitt flygblad är kollektivavtal, jämställdhet, miljö, fiske, polisarbete och flyktingpolitik.
– Vi har försökt lyfta fram sådant som berör alla, förklarar Ann-Cathrine Johansson.
De uppmanar också de som läser deras flygblad att rösta på Socialdemokraterna men tillägger samtidigt att det inte är detta som är viktigast.
– Självklart är det bra ju fler som röstar på sossarna men det viktigaste är ändå att gå och rösta oavsett parti, säger Anna Sjögren.

Fler medvetna
Och Jessica Molin tror att människor blivit mer politiskt medvetna sedan förra riksdagsvalet.
– Det var många som röstade borgerligt för att de ville ha en ny regering utan att förstå vidden av vad de gjorde. De ville ha sänkt skatt men tänkte inte på hur detta skulle påverka dem på andra områden. De har nu fått upp ögonen för vilka konsekvenser deras röstande fått. Från att inte ha brytt sig har de blivit betydligt mer engagerade. De har förstått att deras röst spelar roll.

Har stor påverkan
En uppgift som de tycker är anmärkningsvärd och värd att sprida, det är att 60 procent av alla beslut som fattas i Bryssel påverkar oss svenskar direkt i vår vardag.
– Så EU är inte så långt borta som man kan luras att tro, säger Monica Svensson.
Det här är något som de tycker är väldigt viktigt att få ut i sitt valarbete.
– Det gäller att acceptera att Sverige är med i EU och se till att det är rätt personer som sitter där och fattar beslut som kommer att påverka oss dagligen, säger Ann-Cathrine Johansson.
De tror också att det kan vara på sin plats med lite praktisk information. Anna Sjögren vill till exempel slå ett slag för förtidsröstning när de besöker arbetsplatserna.
– Den 7 juni är inte den bästa dagen att förlägga valet till. Många har annat för sig denna helg som också rymmer Sveriges nationaldag, konstaterar hon.
Det är inte bara i Skara-avdelningen som livsmedelsarbetare på det här sättet är engagerade i EU-valet. Totalt har ett 40-tal personer fått i uppdrag av Livs förbundsstyrelse att på betald tid informera om valet. Det uttalade målet är att alla arbetsplatsklubbar och även småarbetsplatser ska få del av information och argument.