Livs ska utreda möjligheterna att införa en form av inkomstförsäkring som garanterar de förtroendevalda full a-kasseersättning vid arbetslöshet om man inte uppfyller a-kassans kriterier.

[Ur nummer: 05/2009] Förtroendevalda som är aktiva utanför sina arbetsplatser löper risk att de vid arbetslöshet inte kommer att kunna tillgodo räkna sig ersättning från sitt fackliga uppdrag som grund för a-kasseersättning. Tjänstledighet på grund av fackliga uppdrag är inte a-kassegrundande. Flera motioner till Livs kongress tog upp detta problem med krav på förändring.
Förbundsstyrelsen hade i sitt utlåtande avslagit kravet på att införa en form av inkomstförsäkring som garanterar fackligt aktiva full a-kasseersättning. På söndagen, efter votering, fick styrelsen ge sig då kongressen var av en annan åsikt.
Förbundet ska nu utreda möjligheterna att införa en försäkring som skyddar de förtroendevalda från inkomstbortfall vid arbetslöshet. Det blir sedan upp till förbundsmötet att fatta beslut i frågan. Förbundet ska samtidigt också påverka lagstiftarna så att det blir möjligt att tillgodoräkna sig ersättningen från facket som a-kassegrundande inkomst.
Fler förbund tänker i samma banor som Livs. Enligt Kommunalarbetaren inför Kommunal inom kort ett tilläggspaket i a-kassan för att säkra inkomsterna för förtroendevalda som blir arbetslösa. Kommunal för diskussioner med Folksam om ett tilläggspaket för förtroendevalda, det man vill ha är ett heltäckande skydd som täcker upp pensioner, a-kassedelen och relevanta försäkringar.