[Ur nummer: 06/2009] Det kommer inte heller i fortsättningen var möjligt för medlemmar i Livs att välja bort a-kassan. För det krävs synnerliga skäl som förbundsstyrelsen fattar beslut om. Det fanns ombud som ville få en ändring till stånd men så blev inte fallet. Förutom Livs är det bara Metall som hållit fast vid att medlemmar i facket också ska vara medlemmar i a-kassan.