[Ur nummer: 06/2009] I maj köpte Arla Foods det holländska mejeriet Friesland Foods Fresh. Nu är arbetet i full gång med att få in holländarna i det europeiska företagsrådet.
– Vi kommer att kräva att de holländska representanterna är fackligt organiserade, säger Mikael Larsson från Livs, som är ordförande i företagsrådets arbetsutskott.
Ett europeiskt företagsråd är inte i sig en facklig organisation. För att det ska fungera som en sådan krävs att samtliga arbetstagarrepresentanter är organiserade. De fackliga företrädarna inom Arla har hårresande erfarenheter från tidigare överläggningar med Campina. Då utsågs alla möjliga märkliga personer till representanter.
Mikael Larsson säger att kravet på facklig organisering är avgörande för att företagsrådet ska fungera. Det finns idag fackliga representanter från alla Arlas kärnområden där företaget har produktion. Förutom Sverige är det Danmark, Storbritannien, Finland, Tyskland och Polen.
Ordförandeposten i arbets?utskottet alternerar mellan Sverige, Danmark och England, där det finns stabila fackliga organisationer.
Det holländska mejeri som Arla Foods köper är nummer två i landet på k-mjölk och har enligt Arla Foods pressrelease 500 medarbetare, varav 150 är visstidsanställda.