När Returpack tar över tomgodset blir det bra ekonomi i deras miljövänliga sopbilar. Men i andra änden haltar logiken: Drickabilarna som kör ut godset riskerar att gå tomma tillbaka.

[Ur nummer: 06/2009] Pelle Hjalmarsson, vd för Returpack, säger att det nya distributionssystemet blir mycket bra. Sopbilarna som hämtar tomgodset i butikerna ska drivas med biogas eller rapsolja. Nya mellanlager håller på att byggas upp för att ge möjlighet till ett jämnt inflöde till fabriken i Norrköping, där alla återvunna burkar och PET-flaskor samlas för att sorteras, räknas och balas och skickas vidare till återvinningsföretag.

Ägs gemensamt
Frågan vad som händer med Coca-Colas drickabilar efter att de stora volymerna av tomgods hämtats upp av Returpacks sopbilar har han inte svar på.
– Det här gäller inte bara Cola, säger Pelle Hjalmarsson. Det gäller också Ica, Krönlein, Carlsberg och Spendrups. Det gäller alla, men du får fråga våra ägare om det.
Returpack ägs gemensamt av Sveriges bryggerier och handeln. Coca-Cola har en ledamot i styrelsen. Coca-Colas distributions- och logistikdirektör Peter Schill förklarar bakgrunden till den nya pantgodshanteringen.
För två år sedan bestämde sig bryggerierna och handeln för att göra en utredning av hur helheten såg ut. Syftet var att hitta den ekonomiska och miljömässigt bästa lösningen. Utredningen gjordes av externa experter. De såg att det användes mycket kartonger av wellpapp som inte kunde återanvändas. I kartongerna där flaskorna tryckes ihop fanns fortfarande mycket luft kvar. Fyllningsgraden var låg om man ser till materialet.
– Syftet var att få fram ett miljö- och transporteffektivt system. Lösningen blev att lyfta ut de stora butikerna med stora volymer av tomgods för att kunna ta hand om dessa mer effektivt med hjälp av komprimatorer och specialbyggda sopbilar som komprimerar en gång till. Ur kostnads- och miljösynpunkt är en sådan lösning bäst.
* Vad blir då kvar till Colas bilar?
– Vi kommer att ta tillbaka tomgods från mindre butiker och från restauranger och pizzerior. Där kommer fortfarande lådor av wellpapp och säckar att användas. Vi kommer också att utveckla nya tjänster och produkter.
* För Cola och de andra dryckesföretagen måste ju följden bli att bilarna har mindre last på vägen tillbaka. Det gör dem mindre lönsamma och mindre effektiva ur miljösynpunkt.
– Vi baserar inte vår verksamhet på att ta hand om tomgods. Vår uppgift är att köra ut färdiga produkter till kunder. Det är basen för oss. Det viktiga är att bilarna är fulla när de går ut och så fulla som möjligt när de kommer hem. Om det blir mindre tomgods att hantera för chaufförerna så innebär det också en tidsvinst och det gör det möjligt för dem att lägga till något stopp på rutten. Vi kör ut mer och mer fullgods.
* Vad kommer att hända i framtiden? Ica har tagit över sina egna uttransporter och Returpack håller på att ta över intransporterna. Har den egna direktdistributionen någon framtid?
– Det kommer den absolut att ha. För oss är direktdistributionen mycket viktig även utan Ica och de stora butikerna. Vi kommer att jobba med den småskaliga distributionen. Vi har ökat volymerna på den efter att Ica tog över sin egen. Då försvann 25 procent av volymerna. 2008 var den omläggningen klar.

Kylskåp, reklam och brätten
– Vi har därefter sett en volymuppgång i distributionen. Vi ser mycket positivt på denna marknad och vi anpassar oss och hittar nya kunder. Vi har till exempel cirka 15000 leveranser av kylskåp per år. Vi har reklammaterial som ska köras ut. Brätten och pallar som ska tas tillbaka. Det finns inte någon som helst anledning till oro för jobben, som jag ser det i dagsläget, kopplat till Returpacksomläggningen.