[Ur nummer: 06/2009] Som alla andra löss drabbas Lusen ibland av lusenkoli. Han sitter på en bänk på Livs kongress i Umeå, björkarnas stad, och tänker på fosfor, vit lysande fosfor, men inte den som den israeliska armén använde i Gaza, utan den som plågar förgiftade insjöar.

Carl Jonas Love Almqvist har beskrivit tillståndet i en exildikt: ”Var finns den sjö, där man i frid och lugn kan drunkna, och det med nöje, utan obehaglig lukt, där inga lik förut på botten finnas sjunkna, och som med otäckheter fylla denna bukt, ej heller någon självdöd fisk och inga unkna, kanaljer-kräftor, döda utan sans och tukt. Finns väl en sådan sjö, så vill jag utan buller, bråk och vimmel, gå dit rätt snart, och i dess vackra vatten finna ljuvt min himmel.”

Vi behöver rena våra förgiftade sjöar, tänker Lusen. Men hur går det till? Det viktigaste är att man först kartlägger tillrinningsområden, träsk, bäckar, och åar som transporterar vatten till sjön. Sen försöker man strypa tillförseln av gifter och näringsrikt vatten uppströms, till exempel från industrier, jordbruk, golfbanor, trafik, hästgårdar, soptippar med mera. Därefter följer en analys av vattnet, växtlighet, djurarter, siktdjup, sjöns bottenstrukturer och djup.

Lusen har läst på Naturskyddsföreningens hemsida att det finns i huvudsak tre metoder att rena förgiftade sjöar: covermetoden, fällning av fosfor och biomanipulation.
Det är fällning av fosfor som intresserar Lusen. Vid varm väderlek påskyndar fosforn tillsammans med kvävet algblomningen. När algerna senare aggregerar (samlar ihop sig) och dör, sjunker de ner och sedimenterar på botten. Då går det åt massor av syre att bryta ner algerna. Processen leder till syrebrist som i sin tur frigör fosforn på nytt och den onda cirkeln är i gång.

Ett bra sätt att restaurera en förgiftad sjö, är alltså att fälla ut fosforn, konstaterar Lusen. Vit fosfor lyser från sjöns inre. Rent praktiskt görs det genom att utrusta en båt med ett krattliknande rörsystem som släpar 20-30 cm djupt i bottensedimentet. Man sprutar ner aluminiumklorid som leder till en omedelbar kemisk bindning. Sjöns vattenvolym hinner aldrig påverkas. Ombord finns GPS navigator, övervakningsmonitorer och doseringsutrustning.

Negativa tankar är bra, tänker Lusen. De väger ner den positiva stressen och skapar sinnesro.