”Här får man möjlighet
att lyssna och lära”

Det var med spänning som Jenny Nilsson följde debatten under kongressen som var hennes första. Speciellt glad blev hon över beslutet att utreda möjligheterna att utöka inkomstförsäkringen så att den skyddar förtroendevalda som varit fackligt aktiva utanför sin arbetsplats.

[Ur nummer: 06/2009] Det har varit ett par intensiva dagar för Jenny Nilsson och de andra kongressombuden. Och när vi ses i en paus återstår fortfarande ett par dagar i Umeå, björkarnas stad. Hon är påtagligt entusiastisk över det som hon hittills fått vara med om.
– Visserligen deltog jag i den kongressutbildning som hölls innan kongressen men mycket kändes ändå nytt. Ta bara en sådan sak som att rösta, det hade jag inte riktigt förstått hur det gick till. Jag är också förvånad över att allt är så proffsigt, som det här med snabbprotokollen som delas ut varje dag.

Sänkt a-kassa för fackligt aktiva
Speciellt en punkt har engagerat henne. Man skulle kunna tro att det är den nya organisationen som kongressen beslutat om efter en lång och livlig debatt, men det är det inte. Nej, det var punkten som handlade om sänkningen av a-kasseersättningen som drabbar dem som varit eller är fackligt aktiva.
Hon tillhör nämligen de som drabbats. Hon varslades hösten 2008 och slutade sitt jobb den 9 februari 2009. Då hade hon hunnit jobba sju och ett halvt år på Kronfågel i Kristianstad.
– Vi hade haft ganska lite att göra under en längre tid så jag var inte speciellt förvånad när varslet lades. Vi var ganska många som fick gå. Jag var inte den med längst anställningstid, det fanns de som jobbat ännu längre inom företaget.
Hon har varit fackligt aktiv, inte bara på fabriken utan också som regionalt skyddsombud. Det har hon fortsatt med även som arbetslös men fått betala dyrt för. Tiden som hon jobbat fackligt utanför fabriken har drabbat henne ekonomiskt. Ersättningen för förlorad arbetsinkomst är inte a-kassegrundande. Fackligt arbete räknas nämligen inte som a-kassegrundad anställning. Inte heller täcks inkomstbortfallet upp av Livs inkomstförsäkring.
– Jag har överklagat beslutet från a-kassan men ännu inte fått något svar. Jag har fått tips att skicka in ett anställningsbevis från avdelningen men vet ännu inte om det hjälper, säger hon och fortsätter:
– Jag hade redan tagit på mig uppdrag när jag fick reda på att det förhöll sig på det här viset. Det jag har fått göra är att dra ner på den fackliga tiden eftersom det slår så hårt ekonomiskt.
Frågan behandlades på Livs kongress. Jenny, som i högsta grad var berörd, följde debatten med spänning. Hon är nöjd med kongressens beslut att förbundet ska utreda möjligheterna att införa en inkomstförsäkring som garanterar de förtroendevalda full a-kasseersättning vid arbetslöshet om man inte uppfyller a-kassans kriterier.

Inga planer på talarstolen
* Du gick aldrig själv upp i talarstolen för att debattera frågan?
– Nej, jag tyckte att andra gjorde det så bra. Jag tyckte inte att det behövdes att jag också gick upp.
Hon berättar att hon redan från början sett kongressen som ett tillfälle att lyssna och lära. Att äntra talarstolen var inget som hon hade planerat att göra.
– Det skulle vara om jag blev riktigt arg, då skulle jag tänka mig att kunna gå upp, säger hon.
Det finns också andra saker som uppfyller henne. Hon är gravid i fjärde månaden, det är hennes första barn och nedkomsten är beräknad till den 10 november.
Jobbat har hon gjort till och från efter att hon blev arbetslös. Kronfågel ringer in henne efter behov. Hon har jobbat nästan varje vecka, oftast får hon reda på dagen innan om hon får jobba eller inte.

Väntar vid telefon
– Det innebär att jag sitter vid telefonen och väntar på att de ska ringa. Det går inte att planera något annat om man vill jobba. Det jag tycker är konstigt är att ett stort företag som Kronfågel inte har bättre framförhållning.
När jag frågar om sommaren, och vilka planer hon har, så berättar hon att hon fått sommarjobb och ska jobba hela sommaren.
Som sommarjobbare kommer hon att jobba på styckningsavdelningen. Det är där hon känner sig hemma och det var där hon jobbade innan hon blev varslad.
Hon hoppas på att kunna bli tillsvidareanställd innan hon ska vara barnledig. Det skulle kännas tryggt. Hon ligger på andra plats på las-listan. Hon tror inte att det är så omöjligt med tanke på hur mycket de har att göra. Hon har läst på vilka rättigheter hon har som gravid. En sak gör henne riktigt upprörd.
– Om jag varit tillsvidareanställd så hade jag kunnat ta ut havandeskapspenning åtta veckor innan beräknad förlossning, som visstidsanställd är det fyra veckor som gäller.
– Jag tycker att det är lite märkligt, jobbet är ju lika tungt oavsett anställningsform.

Renoverar huset
Namn: Jenny Nilsson.
Ålder: 29 år.
Familj: Sambo plus ett bonusbarn, väntar sitt första barn.
Yrke: Arbetssökande.
Fackligt uppdrag: Regionalt skyddsombud.
Fritidsintresse: Att renovera vårt hus.
Senast lästa bok? Det skrivna ordets tystnad av Torbjörn Lundgren.
Sett på bio? Män som hatar kvinnor av Stieg Larsson
Ska göra i sommar? Jobba på Kronfågel
Bästa kongressminne? När Natasa Stojkovic var uppe och talade för de papperslösa. Då blev jag verkligen berörd.