[Ur nummer: 06/2009] Världens regeringar måste ta sitt fulla ansvar för att lösa svälten. Det kräver Livs i ett uttalande som Thomas Klang, från avd 51 Gotland, tog initiativ till. Målet är att stoppa omvandlingen av matgrödor till biobränsle.
– Mat är mat, mat är inte bränsle. Vi har en miljard människor som svälter. Då ska vi inte använda mat till bränsle.